Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Najważniejsze naukowe sukcesy mijajšcego roku

SpaceX
Rok 2017 obfitował w spektakularne odkrycia naukowe. "Rzeczpospolita"przedstawia dziesięć - zdaniem naszej redakcji - najważniejszych.

Poniższego zestawienia nie należy traktować jak rankingu, ale raczej jak subiektywny wybór, ponieważ nie da się sensownie porównywać osišgnięć, na przykład, w dziedzinie medycyny, archeologii, astronomii. W zestawieniach tego typu nie chodzi o rywalizację, lecz o informację.

1.

Komorę długoœci 30 metrów odkryto w listopadzie wewnštrz największej na œwiecie piramidy Cheopsa, sprzed 4500 lat, zmieœciłby się w niej 200-miejscowy samolot pasażerski. Nie jest to kaczka dziennikarska, o odkryciu poinformowało prestiżowe pismo naukowe"Nature". Odkrycia dokonano w ramach projektu ScanPyramids. Badacze wykorzystali -przenikliwoœć mionów - kosmicznych czšstek zwalniajšcych w zetknięciu z materia. Nie wiadomo, do czego służyła komora ani co w niej się znajduje. Pozostanie to zagadka do chwili, gdy dotrze do niej człowiek lub robot. Na takie inwazyjne badania władze egipskie nie wyrażajš zgody. Jednak nie wszyscy egiptolodzy akceptujš to odkrycie, niektórzy uważajš, że jest to 'błšd pomiarowy".

2.

W czerwcu w Jebel Irhoud w Maroku odkopano szczštki Homo sapiens, których wiek okreœlono na 300 000 lat. Sš to najstarsze znane skamieniałoœci Homo sapiens. Oznacza to, że nasz gatunek jest starszy o 100 000 lat niż dotychczas przyjmowano. odkrycie to stawia także pod znakiem zapytania teorię, według której kolebka współczesnego człowieka jest wschodnia Afryka.

3.

Czy znaleziono sposób, aby stworzyć bardzo wczesnym wczeœniakom większš niż dotychczas szansę przeżycia i zdrowego rozwoju? Tak się wydaje po dokonaniu lekarzy ze szpitala dziecięcego w Filadelfii. Skonstruowali oni sztuczna macicę, komorę dla dzieci, które przyszły na œwiat na tyle za wczeœnie, że ich organy wewnętrzne nie zdšżyły się ukształtować w stopniu dostatecznym. Pierwsze testy przeprowadzone w kwietniu na  zwierzętach (jagnięta) sš obiecujšce. Poinformowało o tym pismo "Nature communication".

4.

Wystrzelić rakietę w przestrzeń,  umieœcić przy jej pomocy satelitę na orbicie, następnie sprowadzić rakietę "cała i zdrowš" na Ziemię - do tego dšżš inżynierowie i naukowcy z amerykańskiej prywatnej firmy SpaceX. Rakietš, która szczęœliwie powróciła, jest Falcon 9. Dzięki tej œwiatowej premierze, Space X spodziewa się rewelacyjnego obniżenia kosztów misji kosmicznych, eksploracji przestrzeni pozaziemskiej. Do tej pory, ogromna większoœć bardzo drogich materiałów wykorzystywanych do budowy rakiet - przepadała.

5.

Oumuamuab - w języku hawajskim oznacza "przesłanie" "wiadomoœć". Takš nazwę nadano asteroidzie odkrytej w paŸdzierniku przy pomocy teleskopów umieszczonych ba Hawajach. Przybyła ona z bardzo daleka, spoza Układu Słonecznego. Po raz pierwszy udało się zaobserwować w pobliżu naszej gwiazdy relikt po narodzinach innego systemu gwiezdnego.

6.

W minionym roku odkryto dwa nowe gatunki dinozaurów. Pierwszy -  Corythoraptor jacobi, był zwierzęciem pierzastym, jego szczštki znaleziono w Chinach. Wyglšdem przypominał australijskiego kazuara, ptaka nielota, wspaniale biegajšcego. Drugi - Chilesaurus, to zwierze roœlinożerne odkryte w Chile, o wyglšdzie podobnym do straszliwego drapieżnika. Być może jest to tak zwane brakujšce ogniwo pomiędzy dwoma wielkimi rodzinami dinozaurów: theropodes i ornithischiens.

7.

Udało się stworzyć krew zwierzęcš z komórek macierzystych.  Czy to oznacza, że wkrótce w ten sposób będzie można wytwarzać krew ludzkš? Takš perspektywę daje osišgniecie badaczy brytyjskich, o czym w marcu informowało pismo "Nature". Byłoby to coœ w rodzaju "fabryki czerwonych krwinek", naturalna krew uzyskiwana metoda in vitro.

8.

Międzynarodowy zespół  badaczy zaprezentował w lutym projekt zbudowania komputera kwantowego. Byłaby to super maszyna o takiej mocy obliczeniowej, że przy jej pomocy stałoby się możliwe rozwišzywanie wszelkich zagadek, na jakie napotykajš badacze kosmosu.  Rozwišzywanie tych zagadek przy użyciu współczeœnie istniejšcych komputerów zajęłoby miliardy lat. Wiadomoœć o tym podało pismo "Science advances".

9.

W lutym astronomowie z NASA odkryli siedem nowych planet wokół innych gwiazd. Potrzebowali do tego wielu teleskopów. Na niektórych z tych gwiazd,n teoretycznie, mogš panować warunki umożliwiajšce powstanie i rozwój życia.

10.

W paŸdzierniku astrofizycy zaobserwowali po raz pierwszy fuzję dwóch gwiazd neutronowych. Zjawisko to można porównać do niewyobrażalnie potężnych sztucznych ogni, z których powstaje wiele pierwiastków w otaczajšcym nas wszechœwiecie - miedzy innymi złoto, platyna, ołów. Zjawiska tego rodzaju dały poczštek pierwiastkom, z jakich zbudowana jest nasza planeta.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL