Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Studenci AGH skonstruowali Solar Boat

AGH
Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie skonstruowali łódŸ z napędem słonecznym.

Solar Boat bo o niej mowa, powstała w ramach projektu za który odpowiadało koło studenckie Eko-Energia oraz Akademicki Klub Żeglarski. Jego założeniem było stworzenie całkowicie ekologicznej łodzi, majšcej wystartować w międzynarodowych zawodach w Monako. Udział w zorganizowanym przez księstwo przedsięwzięciu co roku przycišga konstruktorów łodzi solarnych z całego œwiata.

Dzieło krakowskich studentów, któremu nadano imię „Baska” kosztowało 250 tysięcy złotych. Pomysł Polaków został dostrzeżony przez inżynierów z firmy Ericsson, którzy pomogli młodym konstruktorom w pracach nad testami urzšdzeń sterowniczych, nawigacyjnych oraz zwišzanych z napędem i stabilizacjš „Baœki”. Ericsson należy do grupy firm, które posiadajš ogromne doœwiadczenie zwišzane z technologiami wykorzystywanymi w jednostkach pływajšcych napędzanych energia słonecznš.

Krakowska łódŸ solarna posiada hydroskrzydła, które generujš siłę noœnš pozwalajšcš na unoszenie się kadłuba nad wodš. Takie rozwišzanie pozwala na osišgniecie przez „Baœkę” prędkoœci około 30 km/h. Rozmiary łodzi to 6 metrów długoœci, 2,5 metra szerokoœci (szeroka na 80 cm kabina) oraz 70 kg wagi. Wypornoœci łodzi wynosi 150 kg.

Aktualnie „Baœka” przechodzi testy na Wiœle w Krakowie. Na zawody do Monako pojedzie razem ze swoimi konstruktorami pod koniec lipca.

Jak podkreœla Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy AGH, Solar Boat pokazuje jak ogromne możliwoœci drzemiš w polskich studentach. Głowy pełne pomysłów i ogromna chęć ich realizowania pokazujš, że młodzi twórcy nie majš barier i sš gotowi do podjęcia wielkich wyzwań.

Osoby odpowiedzialne za stworzenie „Baœki” zdajš sobie sprawę że zawody w Monako to œwietna okazja do podzielenia się wiedzš na temat autorskich rozwišzań w dziedzinie technologii i szeroko rozumianego wykorzystania naturalnych Ÿródeł energii. Każdego roku do oceny stajš nowe łódki, które wczeœniej nie były prezentowane. To gwarancja, że nikt nie powieli żadnego z pomysłów poprzedników. Studenci z AGH wiedzš, że takie przedsięwzięcia to coœ więcej niż zwykła nauka w ramach przedmiotów realizowanych na Akademii. To okazja do rozwoju i tworzenia innowacyjnych rozwišzań, które w tak młodym wieku stanowiš doskonałe przygotowanie do wielkich karier w przyszłoœci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL