Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Akustycy pracujš nad cyfrowym stetoskopem

123RF
Akustycy z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN pracujš nad nowoczesnym cyfrowym stetoskopem.

 

Urzšdzenie ma przetwarzać dŸwięki tak, by lekarz wyraŸniej słyszał wszystkie niepokojšce sygnały powstajšce w ciele pacjenta.

 

Przy okazji prac nad urzšdzeniem elektronicznym zespół dra Łukasza Nowaka zbadał właœciwoœci tradycyjnych akustycznych stetoskopów, używanych na co dzień przez lekarzy, wyniki sš zaskakujšce. Prace Polaków pokazały, że zwykły stetoskop działa inaczej, niż tłumaczš to ksišżki, z których uczš się przyszli lekarze. Wiadomoœć o tym zamieszcza "The Journal of the Acoustical Society of America".

 

Częœć stetoskopów wyposażona jest w dwie różne końcówki. Z jednej strony głowicy - którš przykłada się do ciała pacjenta - jest membrana, a z drugiej - lejek. Lekarze uczeni sš, że każda z końcówek stetoskopu inaczej filtruje dŸwięk. Membrana miałaby tłumić dŸwięki o mniejszej częstotliwoœci (niższe), co pomaga w badaniu płuc. Końcówka zwana lejkiem wycisza wyższe składowe dŸwięku (o większej częstotliwoœciach) i lepiej spisuje się w badaniu osłuchowym serca.

 

- Poddajemy w wštpliwoœć, czy podwójne głowice w stetoskopach sš zasadne. Z naszych badań wynikło, że ani końcówka z lejkiem, ani z membranš nie majš właœciwoœci filtracyjnych, a lejek po prostu przenosi trochę cichsze sygnały, bo ma mniejszš powierzchnię - wyjaœnia dr Łukasz Nowak.

 

Naukowiec opowiada o wczeœniejszych badaniach, z których wynikało, że końcówki stetoskopu różnie filtrujš dŸwięk. Te badania prowadzone były w warunkach nie do końca zbliżonych do zwykłego badania osłuchowego. Stetoskop zawieszano nad głoœnikiem i sprawdzano, jak przepływajš przez niego dŸwięki. Ten pomysł nie do końca miał sens, bowiem w czasie badania lekarz przykłada głowicę stetoskopu do ciała pacjenta, a nie słucha dŸwięków z powietrza.  Głowica przytknięta do ciała pacjenta tworzy z nim nowy układ mechaniczny, w którym dŸwięk rozchodzi się inaczej. 

 

Dlatego Polacy zaproponowali metodę wykonywania badań akustycznych, w których rzeczywiœcie stetoskop przykłada się do ciała pacjenta, a badanie porównywane jest z prowadzonym jednoczeœnie badaniem EKG. Dzięki takiej metodologii możliwa jest obiektywna ocena i porównanie właœciwoœci różnych stetoskopów medycznych. Ta nowa metoda pozwoliła Polakom obalić mit dotyczšcy różnic między końcówkami.

 

—pap Nauka w Polsce, k.k.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL