Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Nowe prawo od 2018 r. - minimalna wielkość mieszkania

AdobeStock
Od stycznia pralkę będzie można już legalnie postawić w kuchni, a nowe lokale będš musiały mieć minimum 25 mkw. powierzchni.

Od Nowego Roku będzie można dowolnie projektować wnętrze mieszkania. Nie będzie można też budować kawalerek mniejszych niż 25 mkw. Z przepisów zniknš także takie absurdy jak zakaz stawiania pralki w kuchni.

Sypialnia bez szerokoœci

Zmiany wprowadza nowela rozporzšdzenia z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim majš odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 8 grudnia 2017 r., poz. 2285).

Nowe przepisy przewidujš, że powierzchnia użytkowa mieszkania będzie wynosić minimum 25 mkw.

– Jestem przeciwny budowaniu klitek – mówi Bogdan Dšbrowski, radca prawny z Urzędu Miasta w Poznaniu. – Mieszkania powinny posiadać odpowiedniš przestrzeń do życia. Na rynku wcišż znajduje się wiele małych lokali wybudowanych w czasach PRL. Wtedy jednak przepisy nie zakazywały budowy mikrokawalerek – zauważa mecenas.

Do tej pory rozporzšdzenie nie stawiało warunków co do wielkoœci kawalerek. Przewidywało natomiast, że w kawalerce pokój musi mieć co najmniej 16 mkw.

Stawiało też wymogi co do szerokoœci pokoju sypialnego. W przypadku przewidzianego dla jednej osoby – miała ona wynosić 2,2 m, dla dwóch – 2,7 m. Szerokoœć kuchni w mieszkaniu jednopokojowym miała wynosić 1,8 m, a w lokalu wielopokojowym – 2,4 m.

Od Nowego Roku tych ograniczeń w rozporzšdzeniu nie będzie. To kupujšcy będzie decydować, co chce: czy żeby w mieszkaniu była większa sypialnia, łazienka czy też kuchnia.

Podczas prac nad nowelš deweloperzy zabiegali, by zezwolić na budowę małych kawalerek. Poczštkowo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa się zgodziło. Potem jednak wycofało się z tego pomysłu.

Nie oznacza to jednak, że deweloperzy przestanš budować małe mieszkania o powierzchni 18 czy 20 mkw. Cieszš się one ogromnš popularnoœciš, kupujš je głównie młodzi ludzie jako pierwsze swoje mieszkanie. Wiele osób kupuje je też po to, by póŸniej je wynajmować i na tym zarabiać.

Prawo budowlane nie narzuca minimalnej powierzchni lokali użytkowych. Dlatego małe mieszkania sš budowane oficjalnie jako lokale użytkowe, choć w praktyce w ogóle nie majš z nimi nic wspólnego.

Z rozporzšdzenia znika też od stycznia pojęcie wnęki kuchennej. Zastšpi je aneks kuchenny, który może być zarówno częœciš przedpokoju, jak i pokoju. Dzięki temu w kawalerce będzie można łatwiej zaprojektować aneks kuchenny połšczony z pokojem, ale pod warunkiem zainstalowania co najmniej wentylacji grawitacyjnej i kuchni elektrycznej.

Obecnie aneks musi być połšczony z korytarzem. Natomiast w mieszkaniu wielopokojowym aneks kuchenny powinien posiadać wentylację.

Samochód tuż pod oknami

Podobna taryfa ulgowa będzie obowišzywała w wypadku budowy dwóch miejsc postojowych pod oknami domu. W tym przypadku nie trzeba będzie zachować odpowiedniej odległoœci od okien.

Dziœ na drugie miejsce trzeba mieć zgodę na odstępstwo od warunków technicznych. Jest to niepotrzebna komplikacja wydłużajšca czas załatwienia formalnoœci budowlanych. Nie zawsze też otrzymuje się zgodę na tego rodzaju odstępstwo.

Zmienia się również z 2,3 do 2,5 m szerokoœć miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Chodzi o to, by zwiększyć komfort parkowania większymi samochodami osobowymi. Z tym że przepisy dotyczš nowych miejsc, a nie tych, które już powstały.

Pralka i trzepak

Nowela wykreœla z rozporzšdzenia również te przepisy, które tršcš myszkš. Mimo to nadal jeszcze obowišzujš. Chodzi o pralkę i trzepak.

Po 1 stycznia w łazience nie trzeba będzie już projektować miejsca zainstalowania pralki oraz usytuowania pojemnika na brudnš bieliznę.

Sam właœciciel lokalu zdecyduje też, gdzie chce postawić pralkę automatycznš – czy w łazience, czy np. w kuchni.

Z przepisów zniknie też obowišzek montowania trzepaków na dywany przed budynkami wielorodzinnymi. Zwyczaje się bowiem zmieniły. Dziœ mało kto trzepie dywan przed domem. W wielu też wypadkach deweloperzy nie montujš już trzepaków na osiedlach. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postanowiło wykreœlić ten wymóg.

Nowe przepisy zmniejszajš również odległoœć œmietników od okien w wypadku domów letniskowych i zabudowy zagrodowej. Obecnie wynosi ona 2 m od granicy działki i 3 m od okien. Po Nowym Roku nie trzeba będzie już przestrzegać tych odległoœci.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Opinia

Marek Poddany, wiceprezes Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich

Rozumiem, gdy przepisy techniczne regulujš wysokoœć na przykład barierek, schodów czy inne parametry techniczne zwišzane z bezpieczeństwem. Jednak kwestia komfortu mieszkania powinna być poza regulacjš. O tym powinien decydować sam kupujšcy.

Sš przecież młodzi ludzie, którzy zamiast wynajmować mieszkanie, wolš kupić własne. Dla nich każde 10–20 tys. ma kolosalne znaczenie, a zakup mieszkania 18 mkw. zamiast 25 mkw. w Warszawie oznacza oszczędnoœć 50 tys. złotych.

To samo dotyczy seniorów, którzy zostali sami i nie chcš utrzymywać drogiego mieszkania. Nie czuję się uprawniony, by komukolwiek tego zabraniać. Wejœcie w życie omawianych przepisów oznacza tyle, że deweloperzy dalej będš stosować inne przepisy i budować małe mieszkania jako lokale użytkowe, a przecież nie o to chodzi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL