Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Dlaczego inwestorzy obawiajš się inwestować w centrum Warszawy

Fotolia.com
Komisja Patryka Jakiego przy okazji przywracania sprawiedliwoœci paraliżuje biznes w stolicy.

Inwestorzy obawiajš się inwestować w centrum Warszawy. Powód? Wiele gruntów tam położonych to nieruchomoœci reprywatyzowane.

Na czym polega problem? Komisja weryfikacyjna uprawniona jest do uchylania decyzji zwrotowych nawet gdy nabywca dekretowej nieruchomoœci działał w dobrej wierze, nabywał od osoby wpisanej do księgi wieczystej nieruchomoœci, nie wiedzšc, że o zwrot jego działki starał się handlarz roszczeń.

– Inwestuje się tam, gdzie stopa zysku będzie największa, a ryzyko najmniejsze. W Warszawie do tej pory obie przesłanki występowały. Teraz element ryzyka znaczšco wzrósł ze względu na poczynania komisji weryfikacyjnej. Wiedzšc, co się dzieje, m.in. fundusze inwestycyjne mocno się zastanawiajš, czy np. kupić biurowiec w stolicy Polski, bo przecież za miesišc może im zostać odebrany – mówi radca prawny dr Łukasz Bernatowicz, ekspert w dziedzinie prawa budowlanego i autor ksišżek dotyczšcych reprywatyzacji.

I podkreœla, że wystarczy wpisanie przez komisję do księgi wieczystej zastrzeżenia, że wobec danej nieruchomoœci toczy się postępowanie, by kredytowanie zakupu zostało zamrożone.

Niepokoje w stolicy potwierdza kolejny prawnik zajmujšcy się prawem nieruchomoœci i doradzajšcy inwestorom.

– Fakt, działalnoœć komisji weryfikacyjnej może i rzeczywiœcie wpływa na rynek warszawskich nieruchomoœci, na wielu jego płaszczyznach. Inwestorzy zdecydowanie mniej chętnie kupujš dekretowe nieruchomoœci, instytucje finansujšce obawiajš się dawać kredyty, konsumenci zaczynajš omijać mieszkania w zwróconych kamienicach. Nie dotyczy to tylko jednostkowych przypadków czy głoœnych, medialnych adresów, ale wszystkich nieruchomoœci, które kiedyœ zostały odzyskane przez byłych właœcicieli (czy ich następców prawnych). A pamiętać należy, że stanowiš one znacznš czeœć wszystkich nieruchomoœci pozostajšcych w warszawskim obrocie – wskazuje Maciej Górski, stołeczny adwokat i ekspert Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomoœci.

– Nie zaprzeczajšc koniecznoœci wyeliminowania skutków wszelkich nieprawidłowoœci, które pojawiły się w cišgu ostatnich lat, faktem jest, że działalnoœć komisji negatywnie wpływa na pewnoœć obrotu. Możliwoœć wyłšczenia rękojmi wiary publicznej ksišg wieczystych przez samodzielnš ocenę dobrej czy złej wiary nabywcy nieruchomoœci prowadzi – co pokazujš niektóre orzeczenia – do paradoksalnych i dalekosiężnych skutków, których sama komisja wydaje się nie dostrzegać – komentuje mec. Górski.

Zauważa on, że komisja jest uprawniona, a nawet zobligowana uchylać decyzje reprywatyzacyjne ze względu na okolicznoœci, które zaszły po ich wydaniu, np. jeżeli wydanie decyzji „doprowadziło do skutków rażšco sprzecznych z interesem społecznym" albo do stosowania wobec lokatorów gróŸb bezprawnych, więc zupełnie nie dziwiš obawy inwestorów.

– Konia z rzędem temu, kto zagwarantuje ze stuprocentowš pewnoœciš, że komisja nie uchyli w przyszłoœci decyzji reprywatyzacyjnej oraz nie uzna, że nabywca tej nieruchomoœci działał w złej wierze – dodaje.

Nowogrodzka 6A i Poznańska 14 to słynne już adresy nieruchomoœci, wobec których komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje zwrotowe. W ocenie ich obecnego właœciciela bezpodstawnie.

– Zapadły decyzje komisji weryfikacyjnej o odebraniu jednej z naszych spółek dwóch nieruchomoœci, mimo że zakupione zostały zgodnie z prawem,w dobrej wierze, od osób wpisanych do księgi wieczystej. Fakt ten wywołuje wœród naszych akcjonariuszy ogromne zdziwienie i zaniepokojenie – mówi Radosław Martyniak, prezes Fenix Group.

Firma zamierza walczyć o swoje racje w sšdzie. Zgodnie z przepisami, na podstawie których działa komisja Jakiego, strony postępowania mogš od jej rozstrzygnięcia odwołać się najpierw do samej komisji, a potem do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie.

– Obecne decyzje komisji pokazujš, że nikt tak naprawdę nie wie, czy zakupiona przez niego działka lub budynek położony w Warszawie, a kiedyœ za poœrednictwem decyzji administracyjnej reprywatyzowany, nie zostanie mu odebrany. Dla działalnoœci zwišzanej z obrotem nieruchomoœciami rękojmia wiary ksišg wieczystych jest fundamentem egzystowania – dodaje Martyniak.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL