Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Mniej rygorów na budowie

Miejsca postojowe w garażach podziemnych muszš być szersze
AdobeStock
Od 1 stycznia będzie można budować bliżej sšsiedniej działki, zabytkowe budynki nie będš musiały spełniać wyœrubowanych norm energooszczędnoœci a deweloper nie wybuduje mieszkania mniejszego niż 24 mkw. Unia zaakceptowała projekt rozporzšdzenia o warunkach technicznych budynków.

Nowelizacja rozporzšdzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim muszš odpowiadać budynki i ich usytuowanie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.. Nowela została już notyfikowana Komisji Europejskiej. Brakuje pod niš już tylko podpisu ministra infrastruktury.

Nowela wprowadza wiele uproszczeń. Łatwiej będzie stawiać budynki w zabudowie œródmiejskiej. Obecnie, by wybudować „plombę" trzeba wczeœniej uzyskać często zgodę na odstępstwo od warunków technicznych, którš wydaje minister infrastruktury i budownictwa.

Nowe przepisy zmieniajš również warunki rozbudowy i nadbudowy budynków wpisanych do rejestru zabytków. Dziœ rozporzšdzenie przewiduje, że muszš one spełniać wyœrubowane wymagania charakterystyki energetycznej dla współczesnych budynków. W wypadku starej zabudowy nie zawsze jest to realne.

Nowela przewiduje więc „taryfę ulgowš" dla zabytkowych nieruchomoœci. Daje możliwoœć odstšpienia od tych wymogów, jeżeli ich spełnienie będzie nieopłacalne oraz trudne techniczne, a także ze względu na ochronę walorów historycznych budynku.

Zmieniš się również zasady sytuowania budynków 1,5 m od granicy sšsiada lub w granicy. W takiej odległoœci będzie można stawiać tylko wówczas, gdy pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Inne majš być jednak zasady, gdy budynek będzie zwrócony w stronę sšsiada œlepš œcianš, a inne, gdy œcianš z oknami lub drzwiami. W pierwszym wypadku nie trzeba będzie mieć – tak jak obecnie – zgody ministra infrastruktury i budownictwa na odstępstwo, a w drugim nadal będzie ona potrzebna.

Ministerstwo chce zmienić również przepisy dotyczšce miejsc postojowych w garażach podziemnych. Będš one szersze. Zamiast 2,3 będš miały 2,5 m szerokoœci. Chodzi o to, by zwiększyć komfort parkowania na miejscach postojowych dużymi samochodami. Zmieni się też odległoœć między miejscem postojowym a słupem czy œcianš. Szerokoœć drogi manewrowej wyniesie zaœ 5 m.

Nowe przepisy przewidujš również, że w budynkach o przeznaczeniu gastronomicznym, handlowym lub usługowym o powierzchni użytkowej powyżej 500 mkw., a także na stacjach paliw będš musiały być pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci. Natomiast klienci w bankach, centrach handlowych i usługowych o powierzchni do 500 mkw. nie będš musieli mieć zapewnionego dostępu do toalety.

Sporo zmian ma dotyczyć mieszkań. Wkrótce nie będzie można budować lokali o powierzchni mniejszej niż 25 mkw.

Dziœ przepisy rozporzšdzenia nie mówiš nic o minimalnej powierzchni mieszkania. Stanowiš jedynie, że w kawalerce pokój musi mieć co najmniej 16 mkw.

Nowe uregulowania znoszš ograniczenia w zakresie wymiarów pomieszczeń. To sam nabywca mieszkania powinien decydować, czy zależy mu na większym pokoju, a mniejszej kuchni czy łazience. On ma podejmować decyzje.

Dziœ szerokoœć pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby powinna wynosić 2,2 m, dla dwóch – 2,7 m, dla kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,8 m, a w lokalu wielopokojowym – 2,4 m.

Zniknie też wymóg dotyczšcy pralki automatycznej. Dziœ wolno jš instalować tylko w łazience (czego się często nie przestrzega). Po zmianach może ona stać również w kuchni.

Nowela daje też możliwoœć budowania kawalerek z otwartym na pokój aneksem kuchennym. Pod warunkiem jednak, że zainstaluje się co najmniej wentylację grawitacyjnš i kuchnię elektrycznš. Obecnie aneks musi być połšczony z korytarzem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL