Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

#RZECZoPRAWIE - Paweł Kuglarz: Za wcześnie na Komisję Weryfikacyjnš w Krakowie

Paweł Kuglarz
rp.pl
W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro nie wykluczył, iż nieprawidłowoœciami przy reprywatyzacji nieruchomoœci w Krakowie zajmie się Komisja Weryfikacyjna, która obecnie bada takie przypadki w Warszawie.

Zdaniem goszczšcego we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE mec. Pawła Kuglarza z warszawskiej kancelarii Taylor Wessing, na takie działania jest za wczeœnie. Jak podkreœlił, sytuacja Warszawy jest szczególna. - W zwišzku z tym działania nadzwyczajne Komisji Weryfikacyjnej sš odpowiedziš na zaniedbania i zaniechania samorzšdu. Natomiast w przypadku Krakowa czy innych miast ma to zupełnie inny charakter: przestępstwa zwišzane z reprywatyzacjš dotyczyły głównie tego, że zgłaszali się tzw. spadkobiercy, którzy na podstawie sfałszowanych pełnomocnictw uzyskiwali zwrot nieruchomoœci – wyjaœnił mec. Kuglarz w rozmowie z Markiem Domagalskim.

Jego zdaniem, w przypadku Krakowa zastosowanie mechanizmów prawa cywilnego, administracyjnego i karnego przy udziale prokuratorów mogłyby być wystarczajšce. - Po kilku miesišcach działania Komisji Weryfikacyjnej racjonalne byłoby poczekanie w jaki sposób decyzje Komisji zostanš ocenione przez sšdy administracyjne – dodał prawnik.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL