Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Trudno się pozbyć współwłaściciela ziemi

www.sxc.hu
Sšdy torujš drogę do znoszenia współwłasnoœci nieruchomoœci rolnej. Rejenci bowiem odmawiajš sporzšdzania aktów notarialnych w tej sprawie.

Sšd Rejonowy w Obornikach zdecydował się znieœć współwłasnoœć nieruchomoœci rolnej o powierzchni 180 ha. Postanowienie jest już prawomocne. To jedno z pierwszy tego typu orzeczeń po wejœciu w życie 30 kwietnia 2017 r. nowych zasad obrotu ziemiš rolnš. Od tej daty handel zarówno państwowš, jak i prywatnš ziemiš został ograniczony. Dotyczy to również zniesienia współwłasnoœci.

To też jest zbycie

– Jeżeli w œlad za obornickim sšdem pójdš inne, jest szansa, że rolnicy indywidualni nie będš mieć problemu ze zniesieniem współwłasnoœci nieruchomoœci. Osoby, które nimi nie sš, szanse na to majš nadal nikłe – mówi Maciej Obrębski, adwokat specjalizujšcy się w nieruchomoœciach rolnych.

W tej konkretnie sprawie, w której rozstrzygał obornicki sšd, siedmiu sšsiadów z jednej wsi kupiło 180 hektarów od spadkobiercy, który nie był rolnikiem indywidualnym. Transakcja została sfinalizowana po wejœciu w życie noweli do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej u.k.u.r). Wszyscy byli rolnikami indywidualnymi. Po jakimœ czasie doszli do wniosku, że chcš znieœć współwłasnoœć. I okazało się, że nie jest to takie proste.

Wszyscy notariusze, których odwiedzili, odmawiali sporzšdzenia aktu notarialnego. Powoływali się przy tym na art. 2b u.k.u.r. Mówi on, że nabywca nieruchomoœci rolnej ma obowišzek prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomoœć rolna, przez co najmniej dziesięć lat od daty jej nabycia. Osoby fizyczne muszš prowadzić je osobiœcie. W tym czasie nie wolno zbyć tej nieruchomoœci. Jedynie sšd może zwolnić z tych dwóch warunków.

– Ustawa zniesienie współwłasnoœci traktuje jako zbycie. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o zniesienie współwłasnoœci nieruchomoœci nabytej przed 30 kwietnia 2016 r. czy po tej dacie oraz czy współwłaœcicielami byli wyłšcznie rolnicy indywidualni czy też osoby, które nie majš takiego statusu. Chodzi o to, by znoszenia współwłasnoœci nie wykorzystywać jako furtki do omijania ograniczeń w obrocie – tłumaczy notariusz, który specjalizuje się w nieruchomoœciach rolnych. Nie chce się jednak wypowiadać pod nazwiskiem.

Liczy się nabywca

Sšd rejonowy, znoszšc współwłasnoœć, skupił się na badaniu statusu współwłaœcicieli. Ustawa zezwala bowiem na nabycie nieruchomoœci bez zgody Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa, który od 1 wrzeœnia przejšł obowišzki Agencji Nieruchomoœci Rolnych, gdy nabywcami sš rolnicy indywidualni. Zgodnie z art. 6 u.k.u.r. tego typu rolnikiem jest m.in. osoba, która osobiœcie prowadzi gospodarstwo rolne, posiada odpowiednie wykształcenie rolnicze i mieszka co najmniej pięć lat na terenie, na którym jest położona jedna z jego nieruchomoœci.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL