Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Domy i mieszkania z drewna od leśnej firmy

Budowa domów z drewna ma być uzupełnieniem rzšdowego programu Mieszkanie+.
Fotolia
Lasy Państwowe planujš inwestycje w budynki na wynajem.

Drewniane budynki jedno- i wielorodzinne Lasy Państwowe planujš stawiać na zarzšdzanych przez siebie gruntach. Nieruchomoœci majš trafić na wolny rynek najmu. Tak zakłada program „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturš". – Inwentaryzujemy grunty nieleœne, które mogš się nadawać pod budownictwo – wyjaœnia Krzysztof Trębski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. – Dopiero po tej inwentaryzacji będziemy mogli ocenić możliwš skalę programu w tym akurat elemencie.

Do Mieszkania+

Budowa domów na wynajem w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego ma być uzupełnieniem rzšdowego programu Mieszkanie+. – To rozwišzanie głównie dla obszarów wiejskich, gdzie grunty pod zabudowę sš znacznie tańsze i łatwiej dostępne. Budynki z drewna mogš być też alternatywš dla domów powstajšcych w innych techonologiach. Przy podobnych nakładach można osišgnšć wyższy standard – podkreœla Krzysztof Trębski. Nieruchomoœci będš wynajmowane na zasadach wolnorynkowych.

Ekodomy na wynajem to tylko jedna z odnóg programu. Lasy chcš też promować wykorzystanie drewna w energooszczędnych, nowoczesnych technologiach stosowanych w budynkach użytecznoœci publicznej, jak szkoły czy przedszkola. Drewno ma być też wykorzystywane przy budowie bloków komunalnych i socjalnych.

Z kolei inwestorzy budujšcy domy na własnych działkach majš dostawać dopłaty z NFOŒ. – Warunkiem będzie energooszczędnoœć budowanych obiektów i zastosowanie technologii wykorzystujšcych OZE jako Ÿródło energii elektrycznej, ogrzewania i chłodu – wyjaœnia Trębski. Jednš z grup, do których jest adresowany program, sš więc inwestorzy posiadajšcy działki budowlane.

Gotowy program finansowania budownictwa w tzw. drewnianym systemie szkieletowym ma już Bank Ochrony Œrodowiska. – Program skierowany jest do osób fizycznych, które chcš budować nie tylko oszczędniej, ale także ze zdrowych materiałów – mówi Dariusz Grylak, wiceprezes BOŒ.

Z drewna Lasy Państwowe chcš też budować własne kancelarie. W takiej technologii powstaje już 86 budynków. Od 2019 roku wszystkie obiekty LP będš budowane z drewna.

– Chcemy znieœć bariery legislacyjne hamujšce rozwój budownictwa drewnianego – zapowiada Krzysztof Trębski. – Nadrzędnym celem programu jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przez ograniczenie emisji dwutlenku węgla i poprawę efektywnoœci energetycznej – dodaje.

Program, w całoœci finansowany z funduszu leœnego LP, będzie realizowany w latach 2017–2019.

Muszš być tańsze

Jak branża ocenia pomysł budowania drewnianych domów? Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, twierdzi, że trudno to uznać za fanaberię. – Na najbardziej rozwiniętych i najbogatszych globalnych rynkach nieruchomoœci, jak USA, Kanada, Skandynawia, to podstawowy sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych – zwraca uwagę. – Budownictwo mieszkaniowe z drewna ma bardzo długš listę zalet. W Polsce mankamentem jest symboliczna różnica w kosztach budowy domów murowanych i drewnianych – mówi. Według Jędrzyńskiego warunkiem wzrostu popularnoœci domów w technologii drewnianej jest obniżenie kosztów ich budowy o co najmniej 20–30 proc. – Na razie furorę zaczynajš robić drewniane domy rekreacyjne. Jest więc nadzieja, że trend obejmie także segment budynków całorocznych – ocenia.

Pytany, czy Lasy Państwowe znajdš chętnych na drewniane nieruchomoœci na wynajem, ekspert RynkuPierwotnego.pl mówi, że o powodzeniu projektu zadecydujš dwa czynniki: lokalizacja i stawka najmu.

Podobnie pomysł LP ocenia Jarosław Mikołaj Skoczeń, ekspert Emmerson Realty. – Dobry adres, niska cena. Tylko pod takimi warunkami program się uda – mówi. – Potrzebne będš też wykwalifikowane firmy, które potrafiš budować w takiej technologii. Program na pewno nie wywoła rewolucji na rynku nieruchomoœci i nie odbierze klientów deweloperom. Małgorzata Ostrowska, członek zarzšdu J.W. Construction Holding, twierdzi, że pewnie znajdzie się grupa nabywców, która podšża za ekotrendami i chce żyć w zgodzie z naturš. Nie będzie to jednak masowy trend. – Przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu pod uwagę brane sš jakoœć i rodzaj materiałów. Tymczasem drewno jest postrzegane jako materiał krótkotrwały i podatny na działanie czynników zewnętrznych – mówi Ostrowska.

Także Mateusz Juroszek, wiceprezes spółki Atal, ocenia, że program nie będzie miał wpływu na rynek deweloperski. – Z deklaracji Ministerstwa Œrodowiska i Lasów Państwowych wynika, że będzie rozwijany w mniejszych miejscowoœciach, w których nie działajš deweloperzy – przypomina.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL