Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Bank da etat dłużnikowi

123RF
Zamiast licytować mieszkania za zaległoœci, banki pomogš kredytobiorcom wyjœć na prostš.

Już niedługo na rynku bankowym pojawi się nowa usługa, która może zmienić sytuację kredytobiorców wpadajšcych bez swojej winy w tarapaty finansowe.

– Chcielibyœmy zmienić proces restrukturyzacji wierzytelnoœci w bankach, tak by licytację nieruchomoœci i egzekucję długów przez firmę windykacyjnš poprzedzała próba pomocy kredytobiorcy przez znalezienie mu odpowiedniego zatrudnienia czy np. zapewnienie opieki nad dziećmi, by dłużnik mógł skupić się na pracy – mówi „Rzeczpospolitej" Grzegorz Tokarski, prezes New Labour Market Order. – Negocjujemy już z pięcioma największymi bankami udzielajšcymi kredytów hipotecznych.

Podstawę do zmian w traktowaniu kredytobiorców daje ustawa o kredycie hipotecznym, która zacznie obowišzywać od 22 lipca.

– Przepisy dotyczšce restrukturyzacji zadłużenia w nowej ustawie o kredycie hipotecznym sš konsekwencjš wdrożenia dyrektywy hipotecznej – mówi Marcin Czugan, wiceprezes zarzšdu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. – Chodzi o to, aby kredytodawcy wykazali się cierpliwoœciš, zanim dokonajš wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec niespłacanego kredytu hipotecznego. Ustawodawca przyjšł, że jeżeli kredytobiorca spóŸnia spłatę, to kredytodawca, zanim wypowie umowę, będzie musiał poinformować klienta o możliwoœci złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, czasowe jego zawieszenie: zmianę wysokoœci rat czy wydłużenie okresu spłaty. Przepis przewiduje także inne działania umożliwiajšce spłatę zobowišzania – tłumaczy.

Właœnie w tych „innych działaniach" szansy upatrujš agencje zatrudnienia zrzeszone w Polskim Forum HR.

– Taka pomoc jest bardzo ważna. Gdy mieszkanie idzie pod młotek, to taki klient jest stracony na zawsze, nie tylko dla banku, ale także dla społeczeństwa. W Niemczech przepisy nakazujš poszukiwać rozwišzań spłaty kredytu nawet przez rok – mówi prof. Elżbieta Mšczyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

– Ze społecznego punktu widzenia ten koncept jest bardzo interesujšcy – dodaje Zbigniew Bańka ze Zwišzku Banków Polskich. – Tym bardziej że zdecydowana większoœć kredytobiorców wpada w tarapaty bez swojej winy.

– Przyczyny zaprzestania spłacania kredytu sš bardzo różne – zauważa Arkadiusz Szczeœniak, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. – Mogš to być przyczyny zdrowotne, œmierć żywiciela rodziny czy utrata pracy. Do tej pory banki dawały kredytobiorcy, który bez swojej winy wpadł w tarapaty, 14 dni na restrukturyzację długów i praktycznie od razu przystępowały do licytacji nieruchomoœci i sprzedaży pozostałego do spłaty długu. Dotychczas na tych długach najlepiej wychodziły firmy windykacyjne, które majš kolosalne zyski z egzekucji takich wierzytelnoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL