Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Eksmisje: sprawca przemocy domowej szybciej się wyprowadzi

123RF
Sšdy będš w pierwszej kolejnoœci rozpatrywać sprawy eksmisji dopuszczajšcych się przemocy.

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że obowišzujšce przepisy o eksmisji nie działajš dobrze. Chodzi o osoby dopuszczajšce się przemocy względem rodziny. Zgodnie z ustawš o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 11 a), jeżeli stosowanie przemocy czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie ucišżliwym, osoba dotknięta przemocš może żšdać, aby sšd zobowišzał stosujšcego jš członka rodziny do opuszczenia mieszkania.

Tego rodzaju sprawy nie należš jednak dzisiaj do kategorii pilnych. Oznacza to, że sšdy nie mogš ich rozstrzygać w pierwszej kolejnoœci. Zdaniem RPO można to zmienić. Wystarczy wpisać je jako pilne do regulaminu urzędowania sšdów powszechnych oraz powierzyć ich rozpoznawanie wydziałom rodzinnym i nieletnich.

Zmiany leżš w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwoœci. RPO zwrócił się więc do niego w tej sprawie. Ministerstwo odpowiedziało, że RPO ma rację, i rozszerzy katalog spraw uważanych za pilne o prowadzone na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dzięki temu sšdy będš mogły wyznaczać posiedzenia w tych sprawach także w okresie wakacyjnym – od 1 lipca do 31 sierpnia – oraz rozpoznawać je poza kolejnoœciš ich wpływu. Ministerstwo podzieliło również postulat RPO, by powierzyć rozpoznawanie tych spraw wydziałom rodzinnym i nieletnich.

Teraz trwajš analizy problemu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL