Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Najem mieszkania firmie z podatkiem VAT

123RF
Do czynszu za mieszkanie, które najemca będzie oferował do krótkotrwałego zakwaterowania, trzeba doliczyć VAT.

Najem i zakwaterowanie to dwie różne usługi. Odmiennie sš też opodatkowane. By skorzystać ze zwolnienia z VAT najmu mieszkania, jego ostateczny użytkownik musi je wykorzystywać do celów mieszkaniowych.

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KAS).

Skarbówka odpowiadała na pytanie przedsiębiorcy wynajmujšcego nieruchomoœci. Częœć z nich to lokale użytkowe, pozostałe sš mieszkaniami. Do czynszu lokali użytkowych wynajmowanych firmom podatnik dolicza 23 proc. VAT. Najem lokali mieszkalnych osobom prywatnym na cele mieszkaniowe korzysta natomiast ze zwolnienia z VAT.

Wštpliwoœci podatnika wzbudziła kwestia opodatkowania najmu jednego z mieszkań innej firmie. Chodziło o umeblowane, wyposażone mieszkanie udostępnione na ponad rok. Z umowy wynika, że w tym lokalu mieszkalnym najemca będzie œwiadczył usługi krótkoterminowego zakwaterowania.

Właœciciel nie prowadzi takiej działalnoœci. Usługi krótkoterminowego zakwaterowania sš, na co zwracał uwagę, klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod innym numerem statystycznym.

Podatnik uznał, że najem tego mieszkania nie może być zwolniony z VAT. Z tej preferencji korzysta bowiem jedynie najem wyłšcznie na cele mieszkaniowe. Tymczasem w tym przypadku lokal będzie wykorzystywany do œwiadczenia usług zakwaterowania, wymienionych w załšczniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierajšcym wykaz usług opodatkowanych według stawki 8 proc.

Z tej stawki też jednak nie skorzysta, bo z jego punktu widzenia dochodzi do najmu mieszkania na prowadzenie biznesu. Dopiero w drugiej kolejnoœci będzie ono wykorzystywane do zakwaterowania i dopiero wtedy będzie można korzystać ze stawki 8 proc.

Dyrektor KAS podzielił to stanowisko.

– Istotna jest tożsamoœć usługi pomiędzy wynajmujšcym a najemcš i pomiędzy najemcš a podnajmujšcym – wyjaœnił koniecznoœć zastosowania przez właœciciela mieszkania podstawowej, 23-proc., stawki podatku.

numer interpretacji: 2461-IBPP3.45 12.189.2017.2.SR

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL