Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Ubezpieczenie niskiego wkładu - bank wycofał kasację do Sšdu Najwyższego

123RF
Tuż przez rozprawš w Sšdzie Najwyższym bank wycofał kasację dotyczšcš ubezpieczenia niskiego wkładu.

Wycofanie skargi kasacyjnej oznacza, że bank zwraca swoim klientom wpłacone składki za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Dla innych kredytobiorców to niekoniecznie dobre zakończenie.

Wygrali 60 tys. zł

Małżonkowie Sandrine i Wojciech K. w grudniu 2007 r. zacišgnęli w Banku Millennium kredyt hipoteczny frankowy (w przeliczeniu na ponad milion złotych). W umowie było dodatkowe ustalenie, że majš refundować bankowi składki od ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wynosiły one 3 proc. od niewniesionego wkładu za trzy lata, w tym wypadku ponad 20 tys. zł. Z powodu wzrostu kursu franka składka się zwiększała. Gdy kredytobiorcy się zorientowali, że nie otrzymujš w zamian żadnego ekwiwalentnego œwiadczenia, wystšpili z pozwem.

W grudniu 2014 r. Sšd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zasšdził żšdanš kwotę, tj. 60 tys. zł, a w styczniu 2016 r. Sšd Okręgowy w Warszawie werdykt utrzymał. Zdaniem obu sšdów bank nie przekazał klientom dostatecznej informacji o mechanizmie ubezpieczenia oraz alternatywnych zabezpieczeniach, czym rażšco naruszył interesy powodów. W konsekwencji zaskarżone postanowienie umowy uznały za sprzeczne z dobrymi obyczajami, a żšdanš kwotę zasšdziły. Bank odwołał się do Sšdu Najwyższego, ale na krótko przed rozprawš wycofał swojš skargę kasacyjnš.

Skšd taka decyzja banku?

– Zdecydowaliœmy się wykorzystać przysługujšce nam prawo i wycofać wniosek o kasację – mówi Iwona Jarzębska z centrali Banku Millennium.

Sędzia SN Roman Trzaskowski, uzasadniajšc postanowienie, powiedział, że cofnięcie kasacji nie podlega ocenie SN, ale niewštpliwie jest korzystne dla powodów.

Sšdowa zagrywka

Zdaniem prawników bank podjšł dobrš dla siebie decyzję.

Adwokat Iwo Gabrysiak uważa, że bank nie miał szans wygrać tej sprawy w SN.

Z kolei adw. Dominik Gałkowski rozumie wycofanie skargi, gdyż bank może wybrać innš sprawę, by doprowadzić do precedensu i utrwalenia korzystnej linii orzeczniczej.

– Parafrazujšc „Sztukę wojennš" Sun Zi: trzeba wiedzieć, kiedy walczyć, a kiedy nie – mówi Gałkowski.

– Wyrok SN potwierdzajšcy abuzywny charakter tych płatnoœci byłby bardzo kłopotliwy dla banku, zwłaszcza w kontekœcie przyjętego do rozpoznania pozwu zbiorowego przeciw Millennium dotyczšcego tych ubezpieczeń – komentuje ruch przeciwnika procesowego adw. Marcin Szymański, pełnomocnik kredytobiorców.

Ta taktyka jednak niekoniecznie jest dobra dla innych kredytobiorców odzyskujšcych składki.

– Brak wyroku SN to brak drogowskazu dla sšdów powszechnych: jeden orzeknie tak, drugi inaczej, a najwięcej będzie dwa razy dłużej myœleć nad sprawš. I o to chodzi, to logiczny hamulec bezpieczeństwa zakładany przez działy ryzyka w bankach – mówi Mariusz Korpalski, radca prawny. – Wyrok sšdu okręgowego, nawet prawomocny, ma – z całym szacunkiem – mniejszš wagę precedensowš niż wyrok SN.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL