Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Artur Soboń: Rzšd ratuje program Mieszkanie+

Fotolia.com
- Będš dopłaty do czynszu. Ruszy też budowa kolejnych lokali – zapewnia Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Program Mieszkanie+ nie działa. Nie oddano jeszcze kluczy do żadnego mieszkania.

Artur Soboń: Program dopiero startuje. Klucze do lokalu otrzymajš za chwilę mieszkańcy Jarocina czy Białej Podlaskiej.

Ale te mieszkania wybudowano na zasadach komercyjnych w ramach pilotażu, a nie na podstawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomoœci (KZN) wdrażajšcej Mieszkanie+. Czy to prawda, że ustawa trafi do kosza?

Ustawa powołuje do życia państwowy bank ziemi. Nie chcemy rezygnować z jego utworzenia. Tereny w nim dostępne będš mogły być wykorzystywane w programie Mieszkanie+.

Minęło już pół roku, odkšd ustawa weszła w życie, a banku jak nie było, tak nie ma. Może lepiej przyznać, że nie wyszło?

To nie jest łatwy projekt. Przejšłem go ze stanowiskiem pełnomocnika ds. utworzenia KZN. Projekt ruszy pełnš parš, gdy zmodyfikujemy zasady funkcjonowania tego banku.

Czyli zmiany będš?

Tak. Pracujemy nad tym.

Ustawa dotyczy wyłaniania firm, które majš budować mieszkania pod wynajem. Te przepisy zostajš?

Częœciowo.

To zatem prawda, że zniknie możliwoœć wykupu mieszkań przez najemców?

Nie, to tylko medialna „plotka", jakich w ostatnim czasie nie brakuje. To tworzy niepotrzebny chaos informacyjny. Nie zamierzamy zabierać lokatorom możliwoœci wykupu mieszkań, do których się w przyszłoœci wprowadzš. Planujemy dopłaty do czynszu lokali wynajętych w ramach programu. Pracujemy nad stworzeniem zasad. Chcemy zachęcić do skorzystania z programu Polaków, którzy nie majš wysokich dochodów, oraz tych, którzy, mam nadzieję, dzięki programowi wrócš do Polski z emigracji zarobkowej. Dopłaty majš też być gwarancjš, że ryzyko, jakie wišże się z realizacjš programu, będzie mniejsze.

Dopłaty sš więc ukłonem w stronę deweloperów, którzy twierdzš, że czynsz za mieszkanie nie może być niski, bo nie uda się wybudować ani jednego metra mieszkania.

To zależy, o jakiej miejscowoœci mówimy. W niektórych lokalizacjach będzie to możliwe, a w niektórych nie. Każdy deweloper, który jest w stanie budować za znaczšco mniej, niż wynosi przeciętna cena w danej lokalizacji, jest dla nas potencjalnym partnerem.

Wracajšc do dopłat: na ile mogš liczyć najemcy?

Pracujemy nad tym. Swoje rekomendacje ma wydać Rada Mieszkalnictwa.

Mówi się o 20–30 zł za mkw. To bardzo dużo. Też chciałabym, żeby państwo dopłacało mi tyle do czynszu.

Informacje, które podajš media, sš nieprawdziwe. 20 zł dopłaty np. do czynszu wynoszšcego ok. 13 zł za mkw., jak planowany w Białej Podlaskiej, to byłby absurd. Na pewno nie mówimy o takich kwotach. System musi być spójny, przemyœlany, a na to trzeba czasu. Rada Mieszkalnictwa wyda rekomendacje i wówczas upublicznimy projekt.

Trwajš prace nad specustawš mieszkaniowš. Dla kogo sš te przepisy?

Ustawa zwiększy dostępnoœć gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Umożliwi też inwestycje na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tam, gdzie sš plany, pozwala na realizację inwestycji o innych parametrach, niż przewiduje plan, jeœli zgodę na to wyrażš radni. Chcemy stworzyć bardzo szybki tryb uzyskania wszystkich opinii niezbędnych do podjęcia decyzji lokalizacyjnych, tak by załatwianie formalnoœci na budowę mieszkań trwało jak najkrócej.

Mówišc o decyzji lokalizacyjnej, ma pan na myœli warunki zabudowy?

W żadnym razie. Będzie to decyzja lokalizacyjna wydawana przez wojewodę. To do niego będzie zwracał się inwestor, któremu zależy na pozyskaniu gruntu pod budowę bloków.

A gmina nie będzie miała nic do powiedzenia? Przecież to ona odpowiada za ład przestrzenny.

Powstanie odpowiednia procedura udziału gminy w uzyskaniu tej decyzji.

Co w sytuacji, gdy inwestor kupi grunt np. po starej hucie, a gmina sprzeciwi się budowie bloków?

Nie ma takiego ryzyka. O decyzję lokalizacyjnš będzie można wystšpić przed zakupem gruntu.

Kiedy się spodziewać nowych przepisów?

Projekt zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Mieszkalnictwa, a wejdzie w życie w drugiej połowie roku.

- rozmawiała Renata Krupa-Dšbrowska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL