Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Najem instytucjonalny: nie wiadomo, ile zapłacić notariuszowi przy zawarciu umowy

Fotolia.com
Choć minęło pół roku od wprowadzenia nowego rodzaju najmu, wcišż nie ma przepisów wykonawczych. Sš więc problemy z zawieraniem umów.

Od 11 wrzeœnia 2017 r. istnieje możliwoœć skorzystania z nowego rodzaju najmu – instytucjonalnego. Mogš go œwiadczyć tylko firmy. Do zawarcia umowy niezbędne sš jednak dokumenty sporzšdzone przez notariusza, w tym oœwiadczenie najemcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji. Do tej pory nie zakończyły się jednak prace nad przepisami wykonawczymi okreœlajšcymi wynagrodzenie notariusza za jego sporzšdzenie. To zaœ powoduje, że na rynku jest bałagan.

Chodzi o projekt rozporzšdzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnego czynszu normowanego oraz maksymalnej wysokoœci comiesięcznej raty za cenę mieszkania i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem. Przewiduje on, że wynagrodzenie notariusza za sporzšdzenie oœwiadczenia najemcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji wyniesie 13,43 zł. Zarówno przy najmie okazjonalnym, jak i instytucjonalnym.

Projekt rozporzšdzenia jest już po konsultacjach społecznych. Z informacji na portalu Rzšdowego Centrum Legislacji wynika, że zakończyły się one w listopadzie ub.r. Od tej pory nowych informacji na RCL nie ma. Tymczasem Krajowa Rada Notarialna w swojej uchwale, nadesłanej w trakcie konsultacji społecznych, apeluje, by jak najszybciej zakończyły się prace nad projektem. Na to się jednak na razie nie zanosi. Doszło bowiem do rekonstrukcji rzšdu i mieszkalnictwo wyjęto z Ministerstwa Infrastruktury. Nadal trwajš prace organizacyjne.

Różna praktyka

Efekt tego jest taki, że od 11 wrzeœnia ub.r. zaczęły się problemy z zawieraniem umów najmu okazjonalnego i instytucjonalnego. Nie ma bowiem pewnoœci, jakie wynagrodzenie ma pobierać notariusz.

– Większoœć pobiera wynagrodzenie w wysokoœci 200 zł za sporzšdzenie oœwiadczenia najemcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji, czyli mniej więcej tyle samo, ile pobierali przed 11 wrzeœnia w wypadku najmu okazjonalnego – mówi Leszek Hardek, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoœci.

– Nieliczni natomiast rejenci odmawiajš sporzšdzenia tego oœwiadczenia ze względu na brak przepisów wykonawczych – dodaje Leszek Hardek.

Takš praktykę potwierdzajš notariusze.

– Obecnie za sporzšdzenie tego rodzaju oœwiadczenia stosujemy stawki z taksy notarialnej, a te mogš być różne. Wszystko zależy od tego, na jakš kwotę umówił się notariusz ze swoim klientem – mówi Mirosław Kupis, notariusz. – Niektórzy pobierajš stare stawki obowišzujšce dla najmu okazjonalnego, czyli 260 zł.

13 zł to dla rejentów za mało

W zwišzku z wštpliwoœciami dawne Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało interpretację. Wynikało z niej, że notariusze ze swoimi klientami mogš sami ustalić wysokoœć wynagrodzenia tak, by zadowalała obie strony.

Od poczštku jednak prac nad projektem proponowana wysokoœć wynagrodzenia (czyli 13,43 zł) budziła ogromne emocje. Wielu notariuszy podkreœlało, że to za niska kwota, która nie pokryje nawet kosztów sporzšdzenia takiego oœwiadczenia.

Z uzasadnienia uchwały Krajowej Rady Notarialnej nadesłanej w trakcie konsultacji społecznych, zawierajšcej stanowisko do projektu rozporzšdzenia, wynika, że wynagrodzenie notariusza powinno być iloczynem stawki maksymalnej wynagrodzenia (tj. 13,43 zł) i powierzchni mieszkania. A to oznacza, że jeœli ktoœ zechce wynajšć np. mieszkanie o powierzchni 50 mkw. i pójdzie do notariusza po oœwiadczenie, zapłaci za nie 671,50 zł. Byłaby to wysoka kwota.

Mało jest prawdopodobne, że autorzy rozporzšdzenia na to przystanš.

Innego zdania niż notariusze sš ich klienci. Twierdzš, że na braku przepisów wykonawczych korzystajš przede wszystkim notariusze.

– Dla mnie różnica między wynagrodzeniem z projektu a tym, które się teraz pobiera, jest duża – mówi Martyna Buhkiar, właœcicielka mieszkania wynajmowanego w ramach najmu okazjonalnego.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL