Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wyższe czynsze za mieszkania komunalne

Fotolia.com
Gminy podniosš bogatym lokatorom czynsz za mieszkania komunalne. Bardzo duże podwyżki rozłożš na raty.

Szykuje się reforma najmu mieszkań komunalnych. Gminy będš mogły podnosić czynsz najemcom takich lokali majšcym zasobne portfele. Natomiast sšdy, orzekajšc o eksmisji, nie przyznajš prawa do lokalu socjalnego ciężarnym lub bezrobotnym, których stać na wynajęcie mieszkania na własnš rękę. Skończš się też eksmisje do noclegowni i schronisk.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rzšdowego projektu w tej sprawie. Wprowadza zmiany m.in. w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w kodeksie postępowania cywilnego.

Nowoœci dla osób z zasobnym portfelem

Projekt przewiduje, że gminy będš mogły podnosić czynsz najemcom mieszkań komunalnych, gdy ich dochody przekroczš ustalone przez nie progi dochodowe. Jeżeli podwyżka będzie zbyt drastyczna (przekroczy 50 proc. dotychczasowego czynszu), zostanie lokatorowi rozłożona na raty.

Nie wszyscy powinni się jednak obawiać nowego uprawnienia gmin. Możliwoœć podnoszenia czynszu lokatorom z zasobnym portfelem gminy dostanš tylko w odniesieniu do umów najmu, które zostanš zawarte po wejœciu w życie nowych przepisów. Najemcy, którym spadnš dochody, będš mogli złożyć wniosek w urzędzie gminy (miasta) o obniżenie czynszu.

– To krok w dobrym kierunku, ale niewystarczajšcy, ponieważ nie rozwišże problemu braku mieszkań komunalnych – uważa Kamila Dołowska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Rzšd złagodził swoje propozycje zasad najmu mieszkań komunalnych – zauważa Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza. – Pierwotnie chciał, by gminy mogły podnosić czynsz lokatorom, którzy już mieszkajš w lokalach komunalnych. Z jednej strony Ÿle się stało. Dziœ w lokalach komunalnych mieszka wiele zamożnych osób, które mogłyby spokojnie kupić mieszkanie u dewelopera i zwolnić lokal dla rodziny o niskich dochodach. Z drugiej strony rozumiem, że własny dach nad głowš jest ważny i zmiany trzeba wprowadzać bardzo ostrożnie, by nikogo nie skrzywdzić – ocenia wiceprezydent Lewandowski.

Nowela przewiduje również, że ubiegajšcy się o najem lokalu komunalnego będš składać w urzędzie gminy (miejskim) nie tylko deklarację o wysokoœci dochodów gospodarstwa domowego, ale i oœwiadczenie o swoim stanie majštkowym, a także, na żšdanie gminy, oœwiadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowoœci.

Nowe przepisy majš wejœć w życie w cišgu roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rzšd wycofał się też ze zmian we wstępowaniu w stosunek najmu po zmarłym najemcy. Pierwotnie projekt pozbawiał rodzinę zmarłego roszczenia z tego tytułu.

Duże zmiany szykujš się też w zasadach eksmisji. Dziœ ustawa lokatorska chroni przed niš również majętnych lokatorów, którzy sami mogš zaspokoić potrzeby mieszkaniowe. Wystarczy się znaleŸć na liœcie chronionych. Dotyczy to m.in. ciężarnych, małoletnich dzieci, obłożnie chorych, niepełnosprawnych czy osób posiadajšcych status bezrobotnego.

Mniej trafi na bruk

Projekt przewiduje, że sšd nie musi w wyroku eksmisyjnym przyznać prawa do lokalu socjalnego, gdy eksmitowany ma inne mieszkanie albo jest w stanie je wynajšć. Oznacza to, że majętna ciężarna czy bezrobotny takiego lokalu nie dostanš.

Nowe przepisy wprowadzajš także zakaz eksmisji do noclegowni oraz schroniska. Eksmitowanemu trzeba będzie zapewnić co najmniej pomieszczenie tymczasowe.

W praktyce zmiana ta ograniczy wyrzucanie ludzi na bruk, zwłaszcza gdy chodzi o dawnych właœcicieli, których nie chroni ustawa o ochronie praw lokatorów.

Od zakazu eksmisji na bruk będzie jednak kilka wyjštków. Chodzi o osoby, które stosujš przemoc, o eksmitowanych z pomieszczeń tymczasowych, korzystajšcych z najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego. A to oznacza, że w przyszłoœci do schroniska może trafić korzystajšcy z rzšdowego programu Mieszkanie+.

etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL