Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Handel ziemiš rolnš częściowo uwolniony

123RF
Dwa hektary ziemi rolnej rolnik będzie mógł sprzedać dowolnej osobie.

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorstwa posłów Porozumienia oraz PiS. Wyłšcza on spod działania ustawy rolnej sprzedaż ziemi do 2 ha. Tyle rolnik mógłby sprzedać w cišgu pięciu lat.

Dziœ nie jest to możliwe. Ziemię może nabyć tylko rolnik indywidualny, który spełnia kryteria z ustawy. Inne podmioty muszš mieć zgodę prezesa Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa (dawna Agencja Nieruchomoœci Rolnych). Zgodę mogš otrzymać jedynie na nabycie ziemi na cele rolne. Zgodnie z nowelš KOWR będzie miał prawo pierwokupu udziałów i akcji tylko tych spółek prawa handlowego, które majš więcej niż 10 ha ziemi. Kryterium to będzie też obowišzywało w wypadku zmiany wspólnika (lub gdy pojawi się nowy) w spółce osobowej. KOWR będzie też mógł złożyć oœwiadczenie o nabyciu nieruchomoœci należšcej do takiej spółki, o ile ma ona więcej niż 10 ha ziemi. Projekt pozwala też uczelniom publicznym nabywać grunty rolne na cele dydaktyczne, a spółkom z większoœciowym udziałem samorzšdu terytorialnego lub Skarbu Państwa na cele użytecznoœci publicznej.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL