Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wycena nieruchomości bardziej racjonalna

www.sxc.hu
Po cyfryzacji i informatyzacji map, rejestrów gruntów i budynków przychodzi kolej na zmiany w sposobie okreœlania wartoœci nieruchomoœci dla potrzeb naliczania opłat publicznych - mówi Wojciech Nurek.

Rz: Operaty szacunkowe bardzo często sš podważane w sšdach. Jaka jest tego przyczyna?

Wojciech Nurek: Użytkownicy wieczyœci zaskakiwani sš aktualizacjš opłat za użytkowanie wieczyste. To wielki błšd gmin. By uniknšć konfliktów, gminy powinny stosować jasny i czytelny system okreœlania wartoœci nieruchomoœci. Użytkownik wieczysty ma prawo wiedzieć, według jakich kryteriów wyceniana jest jego nieruchomoœć, a także według jakich kryteriów wyceniane sš nieruchomoœci innych użytkowników. Zasady okreœlania wartoœci nieruchomoœci powinny być logiczne, dostępne publicznie i przede wszystkim ujednolicone. Dziœ tak nie jest. Użytkownik o podwyżce dowiaduje się z pisma, które odbiera na poczcie. Dotarcie do operatu szacunkowego wymaga od niego dodatkowej aktywnoœci. Reguły okreœlania wartoœci sš nieoczywiste i rodzš wštpliwoœci. Wartoœć nieruchomoœci bardziej uzależniona jest od osoby dokonujšcej wyceny niż od obiektywnych cech nieruchomoœci. Wszystko to jest podłożem konfliktów. Jeœli to ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL