Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wycena nieruchomości bardziej racjonalna

www.sxc.hu
Po cyfryzacji i informatyzacji map, rejestrów gruntów i budynków przychodzi kolej na zmiany w sposobie okreœlania wartoœci nieruchomoœci dla potrzeb naliczania opłat publicznych - mówi Wojciech Nurek.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL