Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Najlepsza sprzedaż mieszkań w Hiszpanii od 9 lat

Hiszpania
By Dilema (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Sprzedaż mieszkań w Hiszpanii doszła w 2017 r. do poziomu najwyższego od 2008 r., potwierdzajšc dobrš ewolucję w sektorze po latach dużych spadków.

Z danych hiszpańskiego urzędu statystycznego INE wynika, że w ubiegłym roku zawarło 464 423 transakcje kupna-sprzedaży mieszkań, co oznacza wzrost o 14,6 proc., największy w ostatnich 4 latach. Poprawa nastšpiła we wszystkich regionach autonomicznych najbardziej w Castilla-La Mancha (24,7 proc.), w Madrycie (18,9) i w regionie Walencji (18,1).

- Dane te œwiadczš o dobrym czasie dla sektora nieruchomoœci na skutek pojawienia się zainteresowaniom kupnem w warunkach poprawy gospodarki, zatrudnienia i lepszych warunków finansowania — stwierdziła dyrektorka portalu Fotocasa, Beatriz Toribio.

Wzrost liczby transakcji nastšpił głównie na skutek ogromnego popytu na wtórnym rynku, najważniejszego segmentu rynku nieruchomoœci, na który przypadło 82,1 proc. transakcji. Pozostałe 17,9 proc. zapewniły umowy kupna nowych mieszkań, co oznacza ich wzrost o 10,8 proc. w skali roku po szeœciu latach spadku. — Fakt ponownego wzrostu sprzedaży nowych nieruchomoœci jest jednoznacznym sygnałem dobrego stanu całego sektora, choć w strefach o największym popycie liczby te sš nadal skromne — stwierdził szef działu badawczego portalu Idealista, Fernardo Encinar.

Z danych dotyczšcych transakcji w grudniu wynika, że ich liczba zwiększyła się o 9,2 proc. wobec grudnia 2016. Ostatniego miesišca roku sprzedano 32 211 lokali, 17,8 proc. nowych i 82,2 proc. używanych.

Po latach głębokiego kryzysu, gdy ceny mieszkań malały nawet do 40 proc., sektor nieruchomoœci odradza się stopniowo wraz z poprawš gospodarki Hiszpanii, choć liczba transakcji jest nadal daleko liczbie ponad 100 tys. co miesišc w latach przed 2008 r., gdy doszło do pęknięcia bańki spekulacyjnej.

- Te dane liczbowe dowodzš, że wprawdzie wzrost jest bardzo istotny, ale poziom działalnoœci jest nadal niski. Sektor budzi się powoli z letargu, w jakim znajdował się od lat, a robi to w sposób wolny i umiarkowany — dodała B. Toribio z Fotocasa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL