Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Przybywa kredytów mieszkaniowych

Fotorzepa, Adam Burakowski
W lipcu udzielono kredytów mieszkaniowych wartych o 22 proc. więcej niż rok temu. Według ekspertów w całym roku wartoœć nowo udzielonych hipotek na pewno przekroczy 40 mld zł.

Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 17 tys. kredytów mieszkaniowych na łšcznš kwotę 3,95 mld zł w lipcu 2017 r. Stanowi to wzrost o 12,8 proc. w ujęciu liczbowym i o 21,7 proc. w ujęciu wartoœciowym w porównaniu do lipca 2016 r. – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Potwierdziły się więc wstępne odczyty – Indeks BIK pokazywał, że popyt na hipoteki w lipcu urósł o 23,6 proc. (tzn. wnioskowano na kredyty na kwotę wyższš o 23,6 proc. niż rok temu).

Kolejny dobry miesišc z rzędu

Przez siedem miesięcy tego roku udzielono już 125 tys. kredytów mieszkaniowych na łšcznš kwotę 27,7 mld zł. Jest to więcej rok do roku o 6,5 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 13,7 proc. w ujęciu wartoœciowym.

- Lipiec, jest kolejnym w miesišcem  tego rok bardzo udanym dla kredytów mieszkaniowych. Wartoœć udzielonych kredytów wzrosła bardzo wyraŸnie, bo aż o 21,7 proc. w porównaniu z lipcem 2016 r. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w lipcu 2016 r. udzielono tylko 14,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łšcznš kwotę 3,2 mld zł. Po bardzo udanym dla kredytów mieszkaniowych I półroczu 2017 r., również optymistycznie wchodzimy w II półrocze – komentuje główny analityk BIK Waldemar Rogowski.

Œrednia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w okresie styczeń - lipiec 2017 r. wyniosła 222,2 tys. zł i była wyższa o 6,7 proc. liczšc rok do roku. Trend ten był widoczny także w poprzednich miesišcach. - Jeżeli chodzi o dynamikę udzielanych kredytów mieszkaniowych w różnych przedziałach kwotowych, od poczštku roku widzimy stałš tendencje. Najbardziej wzrosła, o 24,2 proc., liczba kredytów udzielonych kwotę w przedziale 250-500 tys. zł, w dalszej kolejnoœci najwyższy wzrost o 20,2 proc. odnotowano wœród kredytów na kwoty od 0,5 do 1 mln zł. WyraŸnie spadła natomiast liczba kredytów udzielonych na niskie kwoty do 100 tys. zł, w tej grupie kredytów zanotowano spadek o 14,7 proc. - dodaje Rogowski.

Prognoza na cały rok w górę

Zwišzek Banków Polskich, po danych o akcji kredytowej w II kwartale, podwyższył swojš prognozę udzielonych kredytów hipotecznych w całym 2017 roku i obecnie przewiduje, że wartoœć tych kredytów przekroczy 40 mld zł. "Spektakularne wyniki sektora bankowego w kredytowaniu hipotecznym w pierwszym kwartale tego roku oraz podtrzymanie akcji kredytowej w drugim kwartale, pomimo wyczerpania œrodków w ramach Programu MdM, przy utrzymaniu niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopie procentowej złotego, skłaniajš do zmiany wczeœniejszej prognozy wyników akcji kredytowej w roku 2017" - napisano w raporcie AMRON-SARFiN.

Zdaniem ekspertów AMRON-SARFIN zapowiada się najwyższy od 6 lat wynik na poziomie wyższym niż w roku 2012, a więc sięgajšcym liczby 200 tys. kredytów o łšcznej wartoœci przekraczajšcej 40 mld zł. Wczeœniej ZBP szacował, że 2017 rok przyniesie dalszy spadek wartoœci udzielonych kredytów hipotecznych i nie przekroczy ona 39 mld zł. W 2015 i 2016 r. wartoœć nowo udzielonych hipotek sięgnęła ok. 39,5 mld zł, ale z wypowiedzi analityków, z którymi rozmawialiœmy, w tym roku wartoœć ta może dobić nawet do 45 mld zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL