Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Banalne biura sš bez szans

Na zdjęciach: biura Business Link PGE Narodowy. Burzy mózgów sprzyjajš nietypowe sale narad: surferska albo z huœtawkami. W pokoju relaksu rodzš się wyjštkowe rozwišzania
materiały
Narada na huœtawce, zebranie w pokoju surfera, zjeżdżalnia na kanapy, kręgle, bar – to nie dom dla dzieci, tylko nowoczesne biuro.

Czas spędzony w firmie ma być przyjemnoœciš i pobudzać do działania na rzecz organizacji. Nie jest dobrze, gdy pracownik chce jak najszybciej opuœcić miejsce pracy. Banał? Nie, to nowa jakoœć na polskim rynku biurowym.

Z drinkiem w pištki

Czego pracownicy biur oczekujš dziœ od swojego biura? – Całe lata Polacy byli przyzwyczajeni do doœć nudnych przestrzeni biurowych, w których nie mogli wyrażać siebie i czuć się wolni. Jednoczeœnie macie wiele inkubatorów, w których rzesze bardzo młodych ludzi chcš w przerwach od pracy grać w piłkarzyki i słuchać najnowszych hitów. My proponujemy biura dla dojrzałych ludzi w biznesie, którzy wcišż chcš się dobrze bawić. Chcš czuć się w biurze jak u siebie w domu, pracować i relaksować się na tej samej przestrzeni. Chcš też, aby ich zespoły mogły być częœciš żywej, wspierajšcej się większej całoœci – opowiada Hadley Dean, szef firmy Compass Offices, azjatyckiego tygrysa w sektorze biur serwisowanych.

Jego zdaniem podpisywanie długoterminowych kontraktów najmu, jeœli firma nie jest dużš korporacjš, odchodzi do lamusa. – Ale nawet w korporacjach ludzie wykorzystujš biuro trochę jak hotel, siedzšc codziennie w innym miejscu. Coraz więcej uwagi przywišzujš do wyglšdu samego wnętrza. Chodzi o to, by było urzšdzone w komfortowy i kreatywny sposób: wygodne fotele, kanapy, do tego coœ, co zapewni relaks, np. automaty do gier zręcznoœciowych czy kręgle – wylicza Hadley Dean.

Jego zdaniem sposób, w jaki Polacy korzystajš z biura, zmienia się bardzo szybko. – Klienci szukajš elastycznej powierzchni biurowej, która sprzyja współpracy, umożliwiajšc jednoczeœnie pracę w samotnoœci. Prywatnoœć nie wyklucza bowiem współdziałania. Dodatkowo chcš korzystać z kreatywnych, pobudzajšcych myœlenie przestrzeni wspólnych, w których mogš wymieniać się opiniami i pomysłami z innymi przedsiębiorcami – uważa Hadley Dean.

Jak wynajmujšcy biuro może budować biurowš społecznoœć? – Co dwa tygodnie organizujemy wydarzenie o charakterze edukacyjnym lub społecznym. Niedawno wspólnie testowaliœmy różne gatunki herbat, by wybrać ten, który na co dzień będziemy pijać w biurze. Niebawem wprowadzimy formułę „Happy Fridays". W każdy pištek od godziny 14 będzie można nawišzywać nowe znajomoœci i pielęgnować stare kontakty przy lampce wina – dodaje Hadley Dean.

Zjeżdżalnia i jacuzzi

Karol Patynowski, dyrektor w dziale reprezentacji najemcy w firmie doradczej JLL, przyznaje, że najemcy majš coraz bardziej specyficzne oczekiwania. – Zdarza się, że firmy oczekujš wydzielonych klatek schodowych do wewnętrznej komunikacji. Nie jest odosobnionš chęć stworzenia zjeżdżalni na przestrzeni biurowej. Ciekawym rozwišzaniem, z jakim zetknęliœmy się niedawno, jest stworzenie wysokiego audytorium, przypominajšcego aulę uniwersyteckš, albo sali kinowej umożliwiajšcej prowadzenie spotkań. Stworzenie takiego pomieszczenia stanowi spore wyzwanie dla dewelopera, jako że czasem może oznaczać łšczenie pięter – opowiada Karol Patynowski.

Wspomina, że coraz częœciej pracodawcy wychodzš z założenia, że biuro powinno sprzyjać większemu zaangażowaniu pracownika i wzrostowi produktywnoœci. Dlatego zdarzajš się takie rozwišzania i udogodnienia, jak: hamaki, sale gier, jacuzzi czy pokoje ze sztucznš trawš, w których można chodzić boso, co ma sprzyjać relaksowi i odpoczynkowi pomiędzy kolejnymi zadaniami.

– Nie jest rzadkim rozwišzaniem siłownia na terenie biura, nie wspominajšc o drabinkach czy dršżkach, na których siedzšcy przez cały dzień przy komputerach pracownicy mogš się rozcišgać. Dla zestresowanych wiesza się worki treningowe w celu wyładowania emocji czy aranżuje pokoje do jogi, żeby wyciszyć się po trudnych negocjacjach. Relaksowi sprzyja również tworzenie wewnštrz biura zielonych œcian pokrytych roœlinnoœciš – wymienia ekspert JLL. – Coraz częœciej w biurze aranżuje się regularne bary. W zależnoœci od specyfiki firmy mogš to być bary kawowe albo z czymœ mocniejszym. Studio muzyczne, wyciszone pomieszczenie z instrumentami do gry dla chętnych, również nie jest czymœ bardzo egzotycznym.

A deweloperzy sš dziœ otwarci na takie propozycje, szczególnie w obliczu dużej konkurencji na rynku. Wszystko jest kwestiš negocjacji.

W pokoju jak w lesie

Także Kamil Tyszkiewicz, dyrektor w dziale powierzchni biurowych CBRE, przyznaje, że deweloperzy budujšcy biurowce przywišzujš coraz większš wagę do wspólnych przestrzeni w budynku.

– Mamy przykłady aranżacji œcianek wspinaczkowych na klatkach schodowych, aranżacje przestrzeni wokół budynku umożliwiajšce pracę w ogrodzie, strefy sportowe na dachach lub wokół budynków, np. bieżnie, czy boiska. A wszystko po to, żeby wychodzić z ofertš do coraz młodszej grupy pracowników i tym samym wspomóc swojego najemcę w zdobywaniu nowych talentów – mówi Kamil Tyszkiewicz.

Opowiada, że budynki biurowe majš kina letnie, a nawet dysponujš własnymi wypożyczalniami rowerów czy samochodów elektrycznych. Wszystko po to, by przywišzać najemców do siedziby.

– Oczywiœcie do Polski dociera coraz więcej trendów i inspiracji z zagranicy, gdzie podejœcie do przestrzeni biurowej jest bardziej odważne. Sš projekty, gdzie częœci wspólne często pozbawione sš recepcji na rzecz np. wspólnej kuchni czy ogromnej strefy co-workingowej – dodaje ekspert CBRE.

Przyznaje, że wynajmujšcy biura coraz bardziej ochoczo podchodzš do niestandardowych rozwišzań aranżacyjnych, jakie wprowadzajš nawet duże korporacje. W zwišzku z tym powstaje coraz więcej biur, w których znajdujš się pokoje relaksu zaaranżowane jak las czy przestrzenie do wspólnych treningów.

Na huœtawce, z sekretarkš

Jerzy Węglarz, ekspert z firmy Biuro na Miarę, opowiada, że nawet nieduże firmy majš coraz większe wymagania co do jakoœci swojej siedziby i rynek to akceptuje. Roœnie więc oferta tzw. biur pod klucz.

– Chodzi o biura serwisowane. Standardem w nich jest sekretarka w cenie – obsługa recepcyjna, odbieranie telefonów, poczty czy przesyłki poleconej, łšcznie z adresem w dobrym miejscu. Dla najemcy dostępna jest zabezpieczona serwerownia, możliwoœć szybkiego zaadaptowania intranetu. To trudno osišgnšć w przypadku wynajmu pomieszczeń w lokalach mieszkalnych – mówi Jerzy Węglarz.

Na co jeszcze mogš liczyć najemcy? – Kino, teatr, sauna, bar i œcianka wspinaczkowa. Takie rzeczy możliwe sš w strefie dla przedsiębiorców - Business Link PGE Narodowy. 5000 mkw. przewidziane jest dla 1000 osób. Do tego sale do spotkań z huœtawkami albo w klimacie surferskim, restauracja, strefy odpoczynku – wylicza ekspert Biura na Miarę.

Opowiada, że niektórzy właœciciele biurowców, by przycišgnšć klientów, oferujš dowóz pracowników busami z i do centrum w godzinach rozpoczęcia i kończenia pracy.

– Jedno z miejsc dla młodych przedsiębiorców organizuje regularne spotkania integracyjne i konkursy, w których nagrodš sš wyjazdy zagraniczne dla najemców – dodaje Jerzy Węglarz.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki, g.blaszczak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL