Renata Krupa-Dąbrowska - Samowola budowlana. Kary po nowemu

aktualizacja: 13.02.2017, 15:07

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego przewiduje zmiany w zasadach legalizacji samowoli budowlanych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa proponuje, że gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że inwestor popełnił samowolę, wstrzyma roboty budowlane lub zakaże użytkowania oraz nałoży karę - wyjaśnia Renata Krupa-Dąbrowska, dziennikarka "Rzeczpospolitej". Inwestor dostanie informację, w jaki sposób należy zalegalizować inwestycję. Jeśli przez rok tego nie zrobi, nadzór naliczy mu karę według taryfikatora. Jeżeli upłynie kolejny rok, a samowola dalej nie będzie zalegalizowana, naliczy następną karę. I tak aż do skutku. Natomiast osoba, która spełni wymagania nadzoru i dostarczy w terminie wszystkie dokumenty, zalegalizuje samowolę nie wnosząc - tak jak to jest dziś - opłaty legalizacyjnej.

POLECAMY

KOMENTARZE