Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Niepełnosprawni

Pilotaż aplikacji dla niedosłyszšcych ułatwiajšcej zgłoszenia na numer 112

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
W 2018 roku ruszy pilotaż aplikacji mobilnej służšcej do wysyłania zgłoszeń alarmowych na numer 112. Na takie rozwišzanie bardzo czekały osoby niedosłyszšce i głuche.

Aplikacja ma umożliwić skuteczne przekazanie operatorowi numeru alarmowego 112 proœby o pomoc  w przypadkach, gdy osoba zgłaszajšca nie jest w stanie - z różnych powodów - wykonać połšczenia głosowego. Rozwišzanie jest oczekiwane szczególnie przez osoby niedosłyszšce i głuche. Brak takiego ułatwienia był jednym z problemów podczas przygotowań do Œwiatowych Dni Młodzieży w 2016 r.

W ubiegłym roku MSWiA, we współpracy z Polskim Zwišzkiem Głuchych, przeprowadziło konkurs na aplikację mobilnš do wysyłania zgłoszeń alarmowych. Jednoczeœnie Ministerstwo Cyfryzacji zamówiło w Instytucie Łšcznoœci ekspertyzę dotyczšcš okreœlenia rozwišzań technicznych i wypracowania standardu przekazywania zgłoszeń SMS kierowanych na numer alarmowy 112 od operatorów telekomunikacyjnych do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Niezbędne jest jeszcze okreœlenie zmian w obowišzujšcym prawie telekomunikacyjnym w zakresie obowišzków operatorów oraz warunków technicznych połšczeń na numery alarmowe.

MSWiA planuje, że pilotaż aplikacji ruszy w 2018 r. Pozwoli on przetestować aplikację pod kštem jej funkcjonalnoœci oraz kompatybilnoœci z systemem informatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Pilotaż umożliwi także przeanalizowanie koniecznych zmian w aplikacji  w zakresie bezpieczeństwa działania i wydajnoœci dla dużej liczby użytkowników.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL