Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Oczyszczš kanał dla żeglarzy

Kanał został pogłębiony i poszerzony w połowie XIX wieku
Wikimedia Commons
Kanał Dobrzycki na Pojezierzu Iławskim zostanie w tym roku oczyszczony, poprawiš się warunki żeglugi.

Jest to najstarszy w Polsce kanał żeglowny, zbudowany w XIV wieku. Łšczy jezioro Ewingi z Jeziorakiem.

Prace zostanš przeprowadzone w czerwcu, obejmš odmulenie dna i umocnienie brzegów. Dzięki temu będš przywrócone parametry eksploatacyjne obowišzujšce dla drogi wodnej tej klasy — po remoncie kanał będzie miał 1,5 m głębokoœci i 12 m szerokoœci. O przeprowadzenie prac konserwacyjnych Kanału Dobrzyckiego zabiegało od dawna Stowarzyszenie Miłoœników Kanału Elblšskiego „Navicula". Ostatni remont tego kanału przeprowadzono w 1941 roku.

Kanał Dobrzycki został zbudowany w latach 1331-1334 przez mieszczan, za zgodš krzyżackiego komtura. Połšczył jezioro Ewingi z Jeziorakiem, z którego można dopłynšć Drwęcš i Wisłš do Bałtyku. Umożliwiało to transport drewna, zboża i innych towarów drogš wodnš do Gdańska.

W œredniowieczu miał około 800 m. długoœci, obecnie — blisko 2,6 km. Został pogłębiony i poszerzony w połowie XIX wieku podczas budowy Kanału Elblšskiego, dzięki temu pomiędzy Zalewem a Elblšgiem kursowały statki parowe.

Zwyczajowo nazywano go Kanałem Dobrzyckim od wsi Dobrzyki, przez którš przepływa. Urzędowo takš nazwę nadano mu dopiero 2013 roku.

—pap

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL