Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Nowa immunoterapia eliminuje komórki rakowe

Shutterstock
Wprowadzenie niewielkich iloœci czynników stymulujšcych odpornoœć bezpoœrednio do guzów nowotworowych może wyeliminować wszystkie œlady raka, w tym odległe, nieleczone przerzuty.

Naukowcy ze Stanford University School of Medicine, pod kierownictwem doktora onkologii Ronalda Levy’ego, stwierdzili, że wystarczy wprowadzić bezpoœrednio do zmian nowotworowych dwa czynniki zwiększajšce odpornoœć, a guz może zniknšć; mogš zniknšć wszystkie guzy w organizmie, w tym nieleczone przerzuty.

 

Próby przeprowadzone na zwierzętach potwierdzajš, że metoda działa na wiele różnych rodzajów nowotworów. Badacze uważajš, że miejscowe stosowanie bardzo małych iloœci leków może służyć jako szybka i stosunkowo niedroga terapia nowotworowa, która prawdopodobnie nie wywoła niepożšdanych skutków ubocznych, często widocznych w stymulacji immunologicznej całego ciała. - Podejœcie to omija potrzebę identyfikacji, specyficznych dla nowotworów, celów immunologicznych i nie wymaga hurtowej aktywacji układu odpornoœciowego, ani dostosowania komórek immunologicznych pacjenta – mówi Ronald Levy.

Pierwszy z badanych preparatów jest już zatwierdzony do stosowania u ludzi. Drugi został przetestowany pod kštem stosowania w kilku niepowišzanych badaniach klinicznych. W styczniu rozpoczęto badanie kliniczne tej procedury w celu zbadania skutecznoœci leczenia pacjentów z chłoniakiem.

Ronald Levy jest pionierem w dziedzinie immunoterapii nowotworowej, w której badacze starajš się wykorzystać układ odpornoœciowy do walki z rakiem. Badania w jego laboratorium zaowocowały opracowaniem preparatu rytuksymab, jednego z pierwszych przeciwciał monoklonalnych zatwierdzonych do stosowania w leczeniu chorób nowotworowych u ludzi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL