Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Dzień jachtu w Gdańsku

ShutterStock
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY organizujš Yacht Day V - 2017. Poinformował o tym PortalMorski.pl.

Będzie to  spotkanie studentów, przedstawicieli œwiata nauki i przemysłu jachtowego w Audytorium im. prof. Hilarego Sipowicza, 13 grudnia.  

Po raz pišty, pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Gdańskiej maja okazję spotkać się z projektantami i producentami reprezentujšcymi największe stocznie jachtowe w Polsce. Swój udział potwierdziły między innymi: Delphia Yachts Kot, Ostróda Yacht , Balt Yacht, Model Art., Galeon, Northman, Sail Service, Techno Marine, Marine Works.n  Spotkanie zaplanowano w ramach porozumienia o współpracy między Politechnika Gdańskš a Polskš Izbš Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY, dotyczšcego odbywania staży, praktyk, badań rozwojowych, zastosowania nowych technologii oraz komercjalizacji wiedzy. Yacht Day to okazjš, by omówić możliwoœci realizacji praktyk zawodowych w systemie kształcenia „Inżynier Przyszłoœci” – modelu kształcenia wdrażanego na Politechnice Gdańskiej który stawia  na rozwój umiejętnoœci inżynierskich studenta: planowania, projektowania, konstruowania i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doœwiadczenia.

W trakcie Yacht Day V odbędš się prezentacje firm, kierunków rozwoju branży jachtowej w Polsce oraz wykład „Nowe technologie w Centrum Badawczo–Rozwojowym Delphia Yachts”. Spotkanie ma charakter otwartej dyskusji, organizatorzy zapraszajš na nie  wszystkich zainteresowanych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL