Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Sukces naukowców. Żubr z in vitro

Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskali zarodek żubra metodš in vitro. To pierwszy taki przypadek na œwiecie.

Osišgnięcie naukowców zbiegło się w czasie ze startem projektu kompleksowej ochrony żubra przez Lasy Państwowe, który zapewnia finansowanie tych badań. – Szeœć œwieżo pobranych komórek jajowych udało nam się zapłodnić wczeœniej pozyskanymi plemnikami, które zostały odmrożone specjalnie w tym celu. Już to było olbrzymim sukcesem, ale jeszcze większe znaczenie ma fakt, że jeden z zarodków nadal się rozwija i obecnie znajduje się w etapie wczesnej blastocysty – wyjaœniła prof. Anna Duszewska. Kieruje ona zespołem badawczym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W badaniach uczestniczš również dr Paweł Gręda i mgr Magdalena Baraniewicz.

Dziekan wydziału wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW tłumaczy, że osišgnięcie naukowców otwiera zupełnie nowe możliwoœci. - Jednym z elementów tego programu jest stworzenie profesjonalnego banku genów żubra, zawierajšcego tkanki, komórki rozrodcze i przede wszystkim właœnie zarodki. Dzięki temu uzyskamy unikatowe na skalę œwiata zabezpieczenie dla gatunku, którego przyszłoœć jest cišgle niepewna. Boimy się przede wszystkim chorób zakaŸnych, które pojawiajš się w różnych miejscach Europy i mogš unicestwić nasze plany przemieszczania żywych żubrów. W takiej sytuacji tylko zarodki umożliwiš odœwieżenie krwi w stadach - powiedziała Wanda Olech-Piasecka.

Budowa banku genów to jeden z celów uruchomionego w ubiegłym miesišcu projektu kompleksowej ochrony żubra przez Lasy Państwowe. Plan zakłada również opiekę i monitoring zdrowia istniejšcej populacji żubrów, tworzenia nowych stad w Polsce oraz rozprzestrzenianie tego gatunku na œwiecie.

Czteroletni projekt ma wartoœć 40 milionów złotych i w pełni finansowany jest przez Lasy Państwowe.

ródło: Lasy Państwowe

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL