Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauczyciele

Dodatek za wyróżniajšcš pracę dla nauczycieli dyplomowanych

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z wyróżniajšcš ocenš pracy, będzie mógł otrzymać dodatek motywacyjny. Takie rozwišzanie proponujemy w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oœwiatowych.

Dodatek za wyróżniajšcš pracę po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będš mogli otrzymać od 1 wrzeœnia 2020 r. W docelowej wysokoœci otrzymajš go od 1 wrzeœnia 2022 r. Do tego czasu wysokoœć dodatku będzie corocznie sukcesywnie wzrastała.

MEN zakłada, że w okresie od 1 wrzeœnia 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatkowe pienišdze za wyróżniajšcš pracę będš wypłacane w wysokoœci:

1. około 95 zł, tj. 3 proc. kwoty bazowej – od 1 wrzeœnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

2. około 190 zł, tj. 6 proc. kwoty bazowej – od 1 wrzeœnia 2021 r. dnia 31 sierpnia 2022 r.

3. około 500 zł, tj. 16 proc. kwoty bazowej – od 1 wrzeœnia 2022 r.

Docelowo wysokoœć dodatku będzie równa 16 proc. kwoty bazowej okreœlonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Praca nauczycieli, w tym także nauczycieli dyplomowanych, co do zasady, oceniana będzie co trzy lata. Kryteria tej oceny zostanš okreœlone w nowym rozporzšdzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W przypadku uzyskania kolejnej oceny pracy na niższym poziomie, nauczyciel utraci prawo do tego dodatku.

Projekt ustawy przyjęty został 12 wrzeœnia br. przez Radę Ministrów i skierowany zostanie do prac w Parlamencie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL