Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nagroda 'Rzeczpospolitej' im. Jerzego Giedroycia

Malarz z Wielkiego Księstwa

materiały prasowe
Nagroda „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia: Jednym z siedmiu tegorocznych nominowanych jest malarz, profesor nauk plastycznych Leon Tarasewicz, od lat zaangażowany w budowę porozumienia między Polskš a Białorusiš.

Jednym z siedmiu tegorocznych nominowanych jest malarz, profesor nauk plastycznych Leon Tarasewicz, od lat zaangażowany w budowę porozumienia między Polskš a Białorusiš. We współpracy z Fundacjš Villa Sokrates organizuje spotkania artystów, literatów i historyków z obu krajów. Jest również zaangażowany w wydawanie pisma „Annus Albaruthenicus", które poœwięcone jest problemom historii i współczesnoœci relacji między narodami dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz promocji kultury białoruskiej w zachodniej Europie.

Prof. Tarasewicz urodził się w 1957 r. w podlaskiej wsi Waliły, gdzie do dziœ mieszka i tworzy. Studia ukończył na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszš wystawę zaprezentował w 1984 r. W swej twórczoœci od lat stara się prezentować kulturę polskš jako wspólne dziedzictwo wielu narodów. Często podkreœla swoje białoruskie korzenie. Aktywnie działa na rzecz ożywienia kultury białoruskiej mniejszoœci narodowej w Polsce i na œwiecie.

To już XVII edycja Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia przyznawanej za działalnoœć zgodnš z polskš racjš stanu, którš jest porozumienie z narodami Europy Œrodkowo-Wschodniej. Laureata poznamy 4 grudnia na uroczystej gali w Pałacu Rzeczypospolitej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL