Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nagroda 'Rzeczpospolitej' im. Jerzego Giedroycia

Dr Adolf Juzwenko: Stróż zbiorów ossolińskich

Rzeczpospolita, Grzegorz Hawałej
Już 4 grudnia przyznana zostanie Nagroda „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia. Wœród nominowanych jest historyk dr Adolf Juzwenko, wieloletni dyrektor Ossolineum – Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Pochodzi z Kresów Wschodnich. Urodził się w 1939 r. w podolskiej wsi Lisowice. Po wojnie przesiedlono jego rodzinę na ziemie zachodnie. Studia z historii ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Od lat 70. zwišzał się z opozycjš demokratycznš. Był działaczem i doradcš Solidarnoœci. Dwukrotnie aresztowany za działalnoœć opozycyjnš w czasie stanu wojennego.

Od 1990 r. pełni funkcję dyrektora Ossolineum, w którego skład wchodzi założona w 1817 r. we Lwowie biblioteka o tej samej nazwie. Po wojnie częœć jej zbiorów przeniesiono do Wrocławia, pozostała częœć kolekcji stała się podstawš do stworzenia ukraińskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka. Dzięki staraniom dr. Juzwenki obie instytucje rozpoczęły współpracę kulturalnš, przez co możliwe stało się organizowanie wspólnych wystaw. Jest także rzecznikiem scalenia we Wrocławiu pozostajšcych we Lwowie zbiorów ossolińskich poprzez ich digitalizację.

Adolf Juzwenko od lat przyczynia się do budowania dialogu i współpracy pomiędzy Polskš a Ukrainš. Od ponad dwóch dekad jest członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wspólnego Dziedzictwa Kulturalnego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL