Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nagroda 'Rzeczpospolitej' im. Jerzego Giedroycia

Andrzej Sulima Kamiński: Obrońca wielonarodowej I RP

Fundacja POiPS
Przedstawiamy sylwetki nominowanych do Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia.

Pierwszym z siedmiu prezentowanych kandydatów jest historyk Andrzej Sulima Kamiński, profesor katolickiego Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, który propaguje na œwiecie wiedzę o obywatelskiej wspólnocie wielu narodów, jakš była I Rzeczpospolita.

Urodził się w 1935 r., doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1970 r. został profesorem na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jest pomysłodawcš cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Recovering Forgotten History", na której badacze z różnych stron œwiata wspólnie recenzujš najpopularniejsze anglojęzyczne podręczniki akademickie do historii pod kštem dziejów Europy Œrodkowo-Wschodniej. To jeden z najbardziej skutecznych programów polityki historycznej w duchu Giedroycia.

Dzięki szeroko zakrojonej działalnoœci badawczej i dydaktycznej prof. Kamińskiego w œwiatowej historiografii kształtuje się nowa szkoła badania dziejów Polaków, Żydów i Rusinów w naszym regionie. Wielu z jego uczniów jest profesorami w Izraelu, USA i na Ukrainie.

Sylwetki kolejnych szeœciu kandydatów zaprezentujemy w najbliższych dniach. Laureata Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia, przyznawanej za działalnoœć zgodnš z polskš racjš stanu, którš jest porozumienie z narodami Europy Œrodkowo-Wschodniej, poznamy 4 grudnia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL