Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzyka

„Eugeniusz Oniegin" w Teatrze Wielkim w Łodzi

Tę mównicę dla Lenina zaprojektował po rewolucji El Lissitzky.
Teatr
Pomysł to szalony, by finał „Eugeniusza Oniegina" rozegrać z Leninem w tle, ale tak powstała najważniejsza scena spektaklu w Łodzi.

Jeœli sami Rosjanie próbujš pokazać inaczej niż nakazuje tradycja to arcydzieło, dlaczego inni nie majš tego robić?

W inscenizacji Teatru Bolszoj „Eugeniusza Oniegina" Piotra Czajkowskiego przez trzy akty wszyscy bohaterowie siedzieli przy stole, nieustannie ucztujšc i pijšc. W porównaniu z tym poczynania Pawła Szkotaka w Teatrze Wielkim w Łodzi uznać można za wyjštkowo delikatne. Dokonał jedynie przesunięcia w czasie akcji „Eugeniusza Oniegina" – z pierwszej dekady XIX stulecia w okres schyłku carskiej Rosji.

Sielski œwiat dworku Łarinych, który odwiedza znudzony wielkopańskim życiem Oniegin, niebawem zostanie brutalnie zniszczony. Bohaterowie na razie jednak cieszš się drobnymi urokami życia.

Paweł Szkotak przedstawia obraz idylliczny, momentami zahaczajšcy o kicz. To wszakże reżyser czujšcy reguły teatru, więc w przeciwieństwie do wielu innych inscenizacji operowych u niego każdy, kto choć na moment wchodzi na scenę, nie czyni tego przypadkowo. Takich działań i rekwizytów jest w spektaklu nawet za dużo. Zabrakło zaœ odrobiny dystansu, poetyckiego symbolu. Akcję przytłoczył nadmierny realizm.

Kulminacyjny dla dramatu jest akt III, w którym Oniegin wraca po kilkuletniej podróży do Petersburgu. Spotyka tam Tatianę Łarinš, której miłoœć kiedyœ odrzucił. Dopiero teraz pojmuje, co stracił, ale ona jest już żonš księcia Gremina.

W Łodzi nie ma arystokratycznego balu, rewolucja zmiotła stary œwiat. Elegancki polonez stał się pokazem brutalnej siły bolszewików, a w tym popularnym fragmencie opery odkrywamy niesłyszanš wczeœniej grozę. Mnogoœć planów i detali znów jednak osłabia siłę reżyserskiej koncepcji, dlatego najważniejszy i najpiękniejszy jest finał.

Na pustej scenie wœród padajšcego œniegu Oniegin błaga Tatianę, by znów obdarzyła go uczuciem. Ona odmawia, zapewne w trosce o życie swoje i Oniegina. Gremin jest bolszewickim dowódcš, na bohaterów Czajkowskiego z gigantycznej mównicy (oryginalny projekt rosyjskiego konstruktywisty El Lissitzky'ego) groŸnie spoglšda Lenin. Nastały czasy, w których uczucia ludzi kompletnie się nie liczš.

Ten finał nie sprzeciwia się „Eugeniuszowi Onieginowi". Emocje zostały spotęgowane przez orkiestrę, która zresztš przez wszystkie akty znakomicie buduje klimat. Dyrygent Wojciech Rodek bardzo wnikliwie odczytał partyturę. Z obsady, którš oglšdałem, przekonujšce, autentyczne postaci stworzyli Rafał Songan (Oniegin) i Anna Wiœniewska-Schoppa (Tatiana).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL