Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzyka

Capella Cracoviensis: Jak z Krakowa dojść do Wersalu

Pergolesi Adriano in Siria Decca CD, 2016
materiały prasowe
Nasza Capella Cracoviensis wkracza na œwiatowe salony albumem nagranym z udziałem gwiazd dla koncernu Decca.

Dla fanów muzyki dawnej ten trzypłytowy album to rarytas. Oto pełna wersja opery „Adriano in Siria" („Hadrian w Syrii") Giovanniego Batisty Pergolesiego, kojarzonego wyłšcznie z zabawnš, ale skromnš „Służšcš paniš". Tu zaœ otrzymujemy skomplikowane perypetie miłosno-militarne rzymskiego cesarza Hadriana i księcia Farnaspe.

W trzygodzinnym dziele trzeba co prawda z gšszcza recytatywów wyłuskiwać kolejne arie, ale warto to czynić, bo libretto słynnego Metastasia Pergolesi ozdobił pięknš, choć trudnš dla wykonawców muzykš. „Adriano in Siro" powstał jednak w 1734 r. dla najsłynniejszego (obok Farinellego) kastrata, dla Caffarellego.

Obecnie partię Farnaspe œpiewa jeden z rozchwytywanych na œwiecie gwiazdorów muzyki dawnej, argentyński kontratenor Franco Fagioli. I rzeczywiœcie można się zachwycić sposobem, w jakim pokonuje karkołomne pasaże, a zamykajšca I akt jego aria w jego interpretacji to prawdziwie niebiańska muzyka.

Tym niemniej nastrój tego fragmentu opery Pergolesiego współtworzy dialogujšcy z Farnaspe oboista. Niestety, w ksišżeczce albumu nie podano, który z dwóch muzyków grajšcych na tym instrumencie w krakowskim zespole jest tu partnerem Fagiolego. Cała zresztš Capella Cracoviensis prowadzona przez swego szefa Jana Tomasza Adamusa zdaje trudny egzamin w stopniu celujšcym.

Zaskakujšco dojrzały okazał się w roli Hadriana młody ukraiński kontratenor Jurij Mynenko. Znakomita jest specjalistka muzyki dawnej Romina Basso jako Emirena, o której serce zabiegajš obaj mężowie. A polscy muzycy wczeœniej prezentowali dzieło Pergolesiego z sukcesem na koncertach w Wersalu i w Krakowie, po których powstało to nagranie.

Wszyscy zaœ, którzy zażarcie protestowali, gdy Jan Tomasz Adamus w 2008 r. objšwszy zasłużonš, ale skostniałš Capellę Cracoviensis, postanowił przemienić jš w orkiestrę grajšcš na dawnych instrumentach, powinni obowišzkowo wysłuchać tego albumu. Fala oburzenia ogarnęła wówczas nie tylko krakowskie instytucje muzyczne. Czy teraz ktoœ przyzna się do udziału w tamtej akcji?

Decca zaœ już zapowiada kolejne operowe nagranie z udziałem Capelli Cracoviensis.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL