Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzyka

Atrakcyjne wędrówki po teatralnym labiryncie

„W krainie Czarodziejskiego fletu” to pierwsza familijna premiera Opery Wrocławskiej.
Rzeczpospolita, Marek Grotowski
Opera Wrocławska w różnorodny sposób stara się pozyskać najmłodszych widzów.

Program Opery Wrocławskiej w sezonie 2016/17 uzupełniajš realizacje przygotowywane z myœlš o szerokim gronie naszych odbiorców – mówi Ewa Filipp, zastępca dyrektora Opery Wrocławskiej. – Poczštek dała im lutowa premiera „W krainie Czarodziejskiego fletu" Mozarta w reżyserii Beaty Redo-Dobber. Spektakle familijne można oglšdać w godzinach przedpołudniowych. Pomysł spodobał się publicznoœci i teraz do teatru raz dzieci przyprowadzajš dorosłych, a raz doroœli dzieci.

Teatr zapowiada już następne propozycje wpisujšce się w formułę przedstawień familijnych. 16 maja odbędzie się premiera „Ngomy – tańczšcego słonia" Roberta Kani. Będzie to interaktywny spektakl taneczny dla dzieci w dwóch aktach w reżyserii i choreografii Karola Urbańskiego. A 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka szykuje się premiera „Pchły Szachrajki" Macieja Małeckiego w reżyserii Anny Seniuk i z choreografiš Weroniki Pelczyńskiej.

Familijnš ofertę dopełniajš spektakle repertuarowe dla najmłodszych, których premiery miały miejsce w latach wczeœniejszych. Należš do nich: „Sid – wšż, który chciał œpiewać", „Alicja w krainie czarów", „Czerwony Kapturek" i „Dziadek do orzechów". Przeanalizowaliœmy proœby, komentarze i uwagi widzów i, starajšc się na nie odpowiedzieć, zaproponowaliœmy różnorodne godziny, w których dostępna jest nasza oferta.

– W przyszłoœci planujemy adresowane do dzieci i młodzieży spektakle poprzedzać 15-minutowym wprowadzeniem przygotowujšcym najmłodszych do odbioru dzieła.

Realizowana od tego sezonu propozycja teatru to „Operowy Labirynt", czyli godzinny spacer po zakamarkach wspaniałego zabytkowego gmachu Opery Wrocławskiej. To okazja, by wejœć na scenę i zajrzeć za kulisy – mówi Ewa Filipp. – Ten spacer z przewodnikiem pozwala doœwiadczyć teatru z różnych perspektyw: widza, œpiewaka, muzyka. Można przymierzać stroje, poddać się charakteryzacji. Program staramy się dopasować do zainteresowań widzów – wyjaœnia Ewa Filipp.

Na razie spacery organizowane sš dwa razy w miesišcu: w niedzielę dla zwiedzajšcych indywidualnie (bilety w cenie 10 zł), a w poniedziałki dla grup zorganizowanych (bilety po 5 zł). Chętnych zgłasza się dużo: przedszkola, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku. W grupie czy indywidualnie, każdy, kto chce udać się w podróż po œwiecie Opery Wrocławskiej, może z tej oferty skorzystać.

Opera Wrocławska zapewnia, że w przyszłym sezonie planuje rozszerzyć terminarz wycieczek. Zapowiada też rozwój cyklu edukacyjnych spotkań muzycznych dla dzieci w wieku 4–6 lat, uczniów ze szkół podstawowych. Pilotażowo poprowadziła takš lekcję p. Anna Wagner przy okazji premiery „W krainie Czarodziejskiego fletu". Półgodzinne, weekendowe spotkania w foyer w atrakcyjnej dla widzów formie bajki odbywać się będš pod okiem doœwiadczonego muzykologa, potrafišcego nawišzać kontakt z najmłodszymi. Teatr chce w ten sposób rozwijać wiedzę i wrażliwoœć muzycznš, aby zachęcać do uczestnictwa w kulturze. Spotkania będš podejmowały różnorodne tematy, dzieci będš mogły się dowiedzieć, czym jest teatr operowy, balet, dzieło muzyczne, instrumenty i głosy.

– W bieżšcym sezonie Opera Wrocławska proponuje koncerty kameralne towarzyszšce premierom, które przybliżajš kontekst muzyczny danego utworu. Taka formuła stwarza szansę szerszego zapoznania się z twórczoœciš kompozytora danej premiery, jego epokš, a także póŸniejszymi interpretacjami jego twórczoœci – tłumaczy Ewa Filipp. – Chcemy także włšczać publicznoœć w celebrowanie ważnych dla naszego teatru œwišt. Sš to daty, które konstruujš naszš teatralnš tożsamoœć. Pragniemy, by publicznoœć razem z nami brała udział w tych wydarzeniach.

Obecnie trwajš przygotowania do Międzynarodowego Dnia Teatru, z tej okazji zaplanowano zwiedzanie gmachu i możliwoœć spojrzenia na Wrocław z dachu Opery, próbę otwartš dla publicznoœci, „wyprzedaż garażowš" kostiumów i rekwizytów z naszych spektakli oraz specjalnš obecnoœć naszych artystów w Kinie Nowe Horyzonty.

Specjalne projekty wišżš się również z majowymi Europejskimi Dniami Opery. Tegoroczne odbędš się pod hasłem „Panorama oper". Na specjalnej platformie internetowej różne teatry, w tym Opera Wrocławska, w serii zdjęć zaprezentujš swoje budynki, wnętrza i realizacje „Czarodziejskiego fletu". Platformę przygotowało Stowarzyszenie „Opera Europa" do którego od tego sezonu należymy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL