Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzyka

Recital Czesława Mozila podczas Tygodnia Piosenki w Krakowie

materiały prasowe
Trzeciš edycję Tygodnia Piosenki w Krakowie rozpocznie 1 sierpnia recital Czesława Mozila, który zaœpiewa własne kompozycje do tekstów Michała Zabłockiego.

O pomyœle na takš imprezę tak mówi jeden z jej pomysłodawców krakowski, poeta i autor znakomitych tekstów, Michał Zabłocki: – Tydzień Piosenki wyróżnia się spoœród innych festiwali niekoniunkturalnym podejœciem do treœci i formy. Robimy w piosence literackiej. Stawiamy raczej na sens i jego interpretację niż na modne brzmienie. Nie epatujemy mocš nagłoœnienia i niekoniecznie musimy być na fali najbardziej nowoczesnych trendów.

Organizatorzy Tygodnia Piosenki nazwali siebie – z typowym krakowskim wdziękiem – Amalgamatem Podmiotów Intensywnie Œpiewajšcych. Oprócz Michała Zabłockiego tworzš go artyœci z kręgu Piwnicy pod Baranami i Teatru Loch Camelot, którzy oczywiœcie wystšpiš lub dostarczš innym wykonawcom „produktów artystycznych” i w tym roku.

Zaszczyt inauguracji przypadnie jednak Czesławowi Mozilowi, który zaprasza na „SpowiedŸ emigranta”. Ma to być przewrotna, słodko-gorzka i bardzo zabawna opowieœć o patriotyzmie, emigracji i ojczyŸnie, a także o codziennym życiu popularnego artysty, ale zarazem i podwójnego emigranta, żyjšcego między Daniš a Polskš. Dzień póŸniej – młoda wokalistka Paulina Grochowska oraz œwietny akordeonista Patryk Sztabiński zaproszš na wieczór tang Astora Piazzolli, do których polskie teksty napisał Michał Zabłocki.

3 sierpnia utwory ze swojej nowej płyty – pierwszej od kilkunastu lat, a zatytułowanej „Zaklinam czas” – zaprezentuje Jacek Wójcicki. Nagrał on zestaw bardzo rożnych stylistycznie piosenek, w pełni oddajšcych jego możliwoœci aktorskie i wokalne. Sš więc na tej płycie utwory utwory typowo kabaretowe, piosenki popowe, jak i poetyckie, choćby „O œwicie” –z muzykš krakowskiego klasyka, Andrzeja Zaryckiego.

Do krakowskich klasyków należy także już zaliczyć Grzegorza Turnaua, bez którego nie może odbyć się żadne wydarzenie piosenkarskie w tym mieœcie. Wraz z muzykami – Jackiem Królikiem i Leszkiem Szczerbš szykuje on wieczór „sowich” piosenek. Co kryje się za tym okreœleniem, będzie można przekonać się 4 sierpnia.

Dwa ostatnie wieczory Tygodnia Piosenki rezerwuje się dla siebie współtwórcy tej imprezy. 5 sierpnia wystšpi Piwnica pod Baranami, w koncercie zatytułowanym „To nasza młodoœć” będš najpiękniejsze i największe przeboje w wykonaniu najjaœniejszych gwiazdy kabaretu. Wreszcie 6 sierpnia artyœci Teatru Loch Camelot zaprezentujš utwory pod hasłem „Och, Camelot!”, autorstwa twórców zwišzanych z tš scenš, której specjalnoœciš sš małe spektakle muzyczne, z zamkniętš konstrukcjš dramaturgicznš, oparte na tradycji wykonawczej piosenki aktorskiej i kabaretowej.

Wszystkie koncerty odbywajš się w teatrze Variete w Krakowie.

Bilety: https://teatrvariete.pl/repertuar

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL