Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzea

Muzeum w Treblince będzie większe?

Fotorzepa, Rafał Guz
Jest szansa, że jedno z największych miejsc Zagłady w Europie przestanie być lokalnym muzeum.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest gotowe przejšć pełnš odpowiedzialnoœć za opiekę nad terenem byłego niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Teraz miejscem tym zarzšdza lokalna placówka, która jest filiš Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince jest finansowane przez Mazowiecki Urzšd Marszałkowski.

W poprzednim tygodniu ministerstwo przesłało w tej sprawie pismo do władz samorzšdu mazowieckiego. Wczeœniej zaœ Jarosław Sellin, wiceminister kultury, odwiedził muzeum w Treblince. W rozmowie z wicemarszałek Urzędu Mazowieckiego Ewš Orzełowskš i członkiniš zarzšdu województwa Elżbietš Lanc przedstawił propozycję wzięcia tej placówki pod kuratelę resortu kultury. Jak nas informuje Marta Milewska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, zarzšd województwa jeszcze nie ustosunkował się do wniosku ministerstwa.

Z informacji, które otrzymaliœmy z resortu kultury, wynika, że w planach jest stworzenie samodzielnego państwowego muzeum, które będzie zarzšdzane przez dyrekcję powołanš przez ministerstwo. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych placówek upamiętniajšcych Zagładę (Oœwięcim, Majdanek, Sztutowo, Sobibór, Bełżec).

Udziałem w tworzeniu tej nowej instytucji zainteresowany jest Żydowski Instytut Historyczny. – Treblinka nie jest sprawš lokalnš, to niezwykle ważne miejsce dla wszystkich Żydów, największy cmentarz na terenie Polski – przypomina prof. Paweł Œpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.

W czasie wojny w pobliżu stacji kolejowej Treblinka Niemcy utworzyli dwa obozy: pracy i zagłady (odpowiednio: Treblinka I i Treblinka II). Ten pierwszy istniał w latach 1941–1944, drugi w latach 1942–1943. Zdaniem historyków obóz Treblinka II był drugim po Auschwitz-Birkenau obozem zagłady funkcjonujšcym w okupowanej Europie w czasie wojny. – Z badań przeprowadzonych w 1994 r. wynika, że œmierć poniosło tutaj 912 tys. głównie polskich Żydów – mówi nam Edward Kopówka, kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Niemal połowa ofiar trafiła do komór gazowych tego obozu z warszawskiego getta. W Treblince został zamordowany m.in. pedagog Janusz Korczak wraz ze swoimi podopiecznymi.

Dzisiaj praktycznie nie ma œladu po tym obozie. Muzeum obejmuje nieogrodzony obszar kilkunastu hektarów. W 1964 r. w miejscu Zagłady powstał pomnik, w kolejnych latach ustawiono zaœ kamienie z nazwami miejscowoœci, z których do obozu przywożono Żydów. Dopiero od 2010 r. w miejscu tym istnieje niewielki pawilon muzealny, w którym znajduje się wystawa, przedmioty znalezione na terenie muzeum, a także makieta dwóch obozów. W poprzednim roku miejsce pamięci w Treblince odwiedziło ok. 55 tys. osób.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL