Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Policjant powinien otrzymać szczegółowš informację o swoich prawach

Fotolia.com
Niekompletne pouczenie w sprawie terminu do wniesienia odwołania jest okolicznoœciš pozwalajšcš na jego przywrócenie. Fakt, że strona reprezentowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika, który te terminy powinien znać, niczego nie zmienia.

- Policjantka otrzymała orzeczenie o wymierzeniu jej kary dyscyplinarnej. Trzy dni potem orzeczenie to doręczono również jej obrońcom. Oni też złożyli w jej imieniu odwołanie od tego orzeczenia. Komendant wojewódzki policji odmówił jednak jego przyjęcia uznajšc, że zostało ono złożone po terminie. To rozstrzygnięcie policjantka zaskarżyła do sšdu zarzucajšc organowi, że ani jej, ani jej obrońcom nie udzielono prawidłowego pouczenia o terminie do złożenia odwołania. W jego treœci nie zastrzeżono, że w razie doręczenia obwinionemu i obrońcy w różnych terminach pisma, od którego przysługuje odwołanie, termin do jego złożenia liczy się od dnia doręczenia, które nastšpiło wczeœniej. Czy policjantka ma szansę na przywrócenie terminu, mimo, że reprezentowana była przez profesjonalnych pełnomocników?

Orzeczenia, postanowienia, zawiadomienia i inne pisma, wydane w toku postępowania dyscyplinarnego, doręcza się obwinionemu oraz obrońcy, jeże...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL