Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

RPO: Celnicy dostajš nowe, gorsze warunki płacowe

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływajš wnioski o ochronę praw i wolnoœci obywatelskich byłych funkcjonariuszy celnych.

W piœmie z dnia 24 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów w sprawie przekształcania stosunków służbowych funkcjonariuszy w stosunki pracy wyjaœnił Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że założeniem konsolidacji służb celno-skarbowych jest, aby funkcjonariusze wykonywali zadania o charakterze policyjnym, zaœ zadania typowo urzędnicze wykonywali pracownicy cywilni. Podkreœlono przy tym, że w przypadku zmiany statusu z funkcjonariusza na pracownika, zakłada się utrzymanie wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie finansowym, wliczajšc w to dotychczasowe składniki uposażeń, w tym dodatek za stopień służbowy.

Tymczasem do Biura Rzecznika wpływajš wnioski o ochronę praw i wolnoœci obywatelskich byłych funkcjonariuszy celnych, którym zaproponowano nowe mniej korzystne warunki zatrudnienia w charakterze pracownika cywilnego w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podległych Izbie Administracji Skarbowej w K.

Funkcjonariusza podkreœlajš, że wynagrodzenie, które im zaproponowano, jest znaczšco niższe od uposażenia (wraz z dodatkami, w tym za stopień służbowy), które otrzymywali wczeœniej, jako funkcjonariusze celni. Propozycje zakładajš obniżenie wynagrodzenia w kwotach od 500 do nawet 1600 zł netto.

Najwięcej stracš eksperci z wysokim stopniem służbowym. Ich zdaniem przedłożone propozycje stojš w sprzecznoœci z założeniami ustawy oraz zapewnieniami składanymi przez Szefa KAS oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K, że dotychczasowe wynagrodzenie funkcjonariuszy celnych nie ulegnie zmianie. Funkcjonariusze podnoszš ponadto, że w przypadku odmowy przyjęcia niekorzystnej propozycji zatrudnienia dotychczasowy stosunek służbowy wygaœnie na mocy art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzajšcej KAS.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z proœbš o zbadanie przedstawionych problemów oraz udzielenie stosownych wyjaœnień.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL