Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Funkcjonariusz jako świadek będzie pod ochronš

Fotorzepa/ Łukasz Solski
Protokoły z zeznań szczególnych œwiadków majš być niedostępne dla stron postępowania.

Minister sprawiedliwoœci chce zmienić rozporzšdzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okolicznoœci umożliwiajšcych ujawnienie tożsamoœci œwiadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego œwiadka. Dzięki takiemu zapisowi w k.p.k. funkcjonariusze np. policji prowadzšcy czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze np. zakupu kontrolowanego majš czuć się bezpieczniej. Wczeœniej jednak muszš złożyć wniosek do sšdu i wskazać okolicznoœci uzasadniajšce obawę zagrożenia życia, zdrowia, wolnoœci albo mienia w znacznych rozmiarach wobec siebie lub osoby najbliższej.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej też uzyskali uprawnienia do czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w zakupie kontrolowanym, kontrolowanym wręczeniu lub przyjęciu korzyœci majštkowej i tzw. przesyłki niejawnie nadzorowanej. Dlatego minister wnosi o ich większš ochronę.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL