Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Jakie zachęty dostał Mercedes w Polsce

Andreas Schenkel, dyrektor generalny Mercedes-Benz Manufacturing Poland.
materiały prasowe
Pomoc publiczna, jakš otrzymał koncern, który wybuduje pod Jaworem fabrykę silników, to standardowe wsparcie, jakie udzielane jest w specjalnych strefach ekonomicznych.

W tym wypadku sięgnęło ono 18,7 mln euro, przy inwestycji wynoszšcej ok. 500 mln euro, czyli równe jest 3,7 proc. wartoœci całego projektu. Oprócz tego koncern nie otrzymał żadnych zwolnień podatkowych. Z dokumentów, do których dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że pierwsza transza (jeżeli koncern z niej skorzysta) ma zostać wypłacona w 2019 roku. Skorzystanie z publicznych pieniędzy (firmy inwestujšce w SSE mogš się ubiegać o wsparcie równe nawet 25 proc. projektu) oznacza równoczeœnie rezygnację ze zwolnienia z CIT, podatku od nieruchomoœci itd. Teoretycznie Mercedes miałby możliwoœć skorzystania ze zwolnienia z podatku CIT (w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), ale wtedy zmuszony byłby do oddania całej kwoty wypłaconej z publicznych pieniędzy.

Motoryzacyjna inwestycja pod Jaworem ma przynieœć realne korzyœci. Jeszcze podczas realizacji inwestycji, czyli podczas jej budowy, do budżetu państwa i samorzšdu ma płynšć odpowiednio 55 mln i 440 mln zł. Skšd się biorš te kwoty? W fabryce Daimlera ma znaleŸć zatrudnienie 500 wysoko kwalifikowanych pracowników. Według analityków motoryzacyjnych każde miejsce tworzy poœrednio cztery–szeœć miejsc pracy usługodawców i poddostawców w regionie.

Spółka Mercedes Benz Manufacturing Poland rozpoczyna kompletowanie kadr. Rozmawia również na miejscu o potrzebach rekrutacyjnych, profilach zawodowych i umiejętnoœciach przyszłych pracowników, nawišzuje kontakty z placówkami oœwiatowymi. Planowane sš szkolenia przyszłych polskich pracowników przez instruktorów niemieckich.

Jak informuje Daimler, nowa fabryka Mercedesa ma wykorzystywać najnowoczeœniejsze technologie (tzw. gospodarka 4.0), m.in. wprowadzać planowanie cyfrowe, inteligentnš automatyzację.

Wiadomo również, że cała produkcja z zakładu w Jaworze będzie sprzedawana poza krajem, a jej przyszła wartoœć szacowana jest na ok. 2 mld euro rocznie, co ma stanowić ok. 1 proc. polskiego eksportu. Dla przypomnienia, wartoœć zagranicznej sprzedaży polskiej motoryzacji to blisko 80 mld zł.

O inwestycję Mercedesa ubiegała się nie tylko Polska. Silnym kandydatem były także Węgry, gdzie niemiecki koncern ma już fabrykę w Kecskemet.

Bardzo zależało na tym projekcie Rumunom, którzy oferowali tereny pod fabrykę w Sebes, gdzie już powstajš skrzynie biegów produkowane dla Daimlera. Wiadomo także, że na liœcie potencjalnych lokalizacji była również Słowacja, ale w tym kraju, którego zaletš jest dobre skomunikowanie i przyjęcie euro, zaczęły występować poważne problemy z dostępnoœciš siły roboczej.

Wiadomo także, że wszystkie cztery kraje oferowały takie same zachęty finansowe, ponieważ wszędzie obowišzujš unijne zasady pomocy publicznej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL