Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Rentowny wzrost Faurecii dzięki autom przyszłości

Bloomberg
Faurecia zakłada szybszy wzrost w najbliższych 8 latach dzięki popytowi na bardziej ekologiczne układy napędu i pracom nad przyszłš deskš rozdzielczš, jednoczeœnie oszczędzajšc na pracach R&D i zakładach dla zachowania rentownoœci.

Francuski producent podzespołów samochodowych (siedzenia, technologie kontroli spalin, moduły wewnętrzne i zewnętrzne) należšcy w 46,34 proc. do grupy PSA przewiduje wzrost obrotów o ponad 7 proc. rocznie do 2020 r., do ponad 20 mld euro wobec prawie 17 mld w 2017, następnie przyspieszenie do 8 proc. rocznie w latach 2020-25 i dojœcie do poziomu 30 mld euro. Ponad 20 proc. tej sumy, 6,8 mld euro, ma pochodzić ze sprzedaży nowych segmentów: „życie na pokładzie” i „trwałej mobilnoœci”.

W 2016 r. Faurecia nastawiła się na wyposażenie kabiny (kokpit, siedzenia) i na zmniejszenie emisji spalin po sprzedaniu Plastic Omnium działu produkcji zderzaków. Teraz liczy na rosnšcy popyt wœród producentów i użytkowników na komfortowe rozwišzania, systemu wspierajšce prowadzenie pojazdu i łšcznoœci z Internetem.

Dział kontroli emisji spalin nazwano „trwałej mobilnoœci”, aby nie zależał wyłšcznie od układów wydechowych, gdy na horyzoncie 2030 r. niemal połowa nowych pojazdów będzie bardziej lub mniej zelektryfikowana. Firma przystšpiła do prac nad obudowš baterii i odprowadzaniem z nich ciepła projektujšc jednoczeœnie elementy do pojazdów na ogniwo paliwowe.

Faurecia zamierza zwiększyć marżę operacyjnš w 2020 r. do 8 proc., o 110 pkt proc. więcej wobec poziomu z 2017 r., zwiększajšc œredniš zawartoœć swych wyrobów w samochodzie o nowe wyroby i rozwišzania o wyższej wartoœci dodanej. W latach 2018-20 zamierza zaoszczędzić 100 mln euro na pracach badawczo-rozwojowych i 280 mln na działalnoœci przemysłowej. — Obniżymy o 30 proc. czasowy udział na prace R&D przenoszšc je zwłaszcza do Indii i zmniejszymy z 65 do 45 proc. zatrudnienie w krajach o wysokich kosztach., co będzie oznaczać transfer 1200 inżynierów. Ten transfer już trwa — powiedziało analitykom szef Faurecii, Patrick Koller.

Przedstawił też plan zwiększenia konkurencyjnoœci 330 zakładów grupy w 34 krajach, w tym 5 w Polsce, zagrażajšcy tym oœrodkom, które nie osišgnš zakładanych celów. — Sporzšdziliœmy ranking zakładów na podstawie różnych czynników, od najlepszego do najgorszego. To oznacza, że jeœli jesteœ na końcu tej listy, to musisz działać i to szybko. Bo jeœli nie, to nie dostaniesz inwestycji, poza œrodkami na utrzymanie maszyn. A jeœli zbyt długo będziesz tam na dole, to twoja kariera będzie zagrożona — powiedział Koller.

Tym razem firma nie wspomniała o możliwoœci dużego zakupu aktywów, o czym mówił w sierpniu prezes Koller, gdy zapowiadał rozszerzenie działalnoœci firmy na bardziej technologiczny czwarty sektor. Obecnym priorytetem jest wykorzystanie 2 mld euro netto wypracowanych w latach 2018-20 na sfinansowanie zakupów wzmacniajšcych firmę w najbardziej noœnych segmentach i na zwiększenie obecnoœci w krajach Azji o szybkim wzroœcie, zwłaszcza w Chinach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL