Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

GM: lepszy kwartał dzięki oszczędnościom i marży

Bloomberg
General Motors osišgnšł w IV kwartale wyniki lepsze od oczekiwanych, bo cięcie kosztów i wyższe ceny pojazdów pokryły dwucyfrowy spadek sprzedaży w regionie.

Działania oszczędnoœciowe i wzrost œredniej ceny sprzedaży w Ameryce Płn. pojazdów sportowo-użytkowych i furgonetek (pickup trucks) o wyższej marży pozwoliły zwiększyć jš do 8,2 proc. z 6,5 rok wczeœniej. Koncern podkreœlił, że poprawił wyniki we wszystkich segmentach, a jego działalnoœć w Ameryce Płd. zaczęła być rentowna w II półroczu.

GM wypadł pod tym względem znacznie lepiej od Forda, którego marża operacyjna zmalała w końcu roku do 3,7 proc. z 5,7 rok wczeœniej. To tym większe osišgnięcie, bo GM sprzedał dealerom w kwartale 135 tys. pojazdów mniej, a w całym 2017 r. o prawie 450 tys. Koncern starał się zmniejszać liczbę pojazdów czekajšcych u dealerów na klientów, wycofał się z Indii i z kilku krajów afrykańskich oraz sprzedał Opla/Vauxhalla.

W IV kwartale poniósł stratę 4,9 mld dolarów, 3,46 dolarów na akcję wobec zysku 2,1 mld i 1,36 dol. /akcję rok wczeœniej, ale bez elementów nadzwyczajnych zysk na akcję wyniósł 1,65 dolara i był większy od 1,38 przewidywanych przez analityków. Obroty zmalały do 37,7 mld z 39,9 mld, ale analitycy też spodziewali się mniej: 36,6 mld. GM podał o uwzględnieniu w bilansie kwartału odpisu 7,3 mld dolarów w zwišzku z reformš podatkowš w Stanach.

Koncern spodziewa się solidnego bieżšcego roku w Ameryce Płn i na œwiecie. Szef pionu finansowego GM, Chuck Stevens powiedział dziennikarzom, że mimo ostatniej karuzeli kursów na rynku z powodu obaw o przegrzanie gospodarki USA koncern nie przejmuje się zbytnio inflacjš. — Nasza prognoza zasadza się na stałym wzroœcie gospodarki — stwierdził. GM spodziewa się podwyższenia stóp procentowych w 2018 r. o 75 punków bazowych. Stevens wyjaœnił, że ich wzrost o 25 pkt oznacza podrożenie œredniej raty przy kupnie samochodu o tylko 3 dolary. — Jak długo podwyżki stóp będš umiarkowane, tak długo będš łatwe do strawienia — dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL