Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Monitor wolnej przedsiębiorczoœci

Kłody pod nogi prosumentów

Bloomberg
Nowe wymogi techniczne majš ich sprowadzić znów do roli petentów. Bo operatorzy energetycznych sieci będš mogli ich w dowolnej chwili wyłšczyć.

Klient znajduje się w centrum naszej uwagi – twierdzš koncerny energetyczne, pokazujšc, że podšżajš za wskazaniem Brukseli. Tyle teorii. W praktyce klient jest panem, gdy kupi jak najwięcej usług i produktów energetycznych. Staje się ucišżliwy, gdy sam zaczyna produkować energię.

Choć większoœć z nas na razie nie jest w tym aspekcie aktywna, to roœnie grupa osób zainteresowanych czerpaniem pršdu z instalacji na własnym dachu. Dla przedsiębiorców to nieraz kwestia utrzymania produkcji w sytuacji niedoborów mocy w systemie.

Nowe wymogi techniczne majš ich sprowadzić znów do roli petentów. Bo operatorzy sieci będš mogli ich w dowolnej chwili wyłšczyć. Tak mówiš nowe zasady podłšczania mikroinstalacji do sieci. Gospodarstwa domowe, które potrzebujš systemów o mniejszych niż firmy mocach, będš musiały wydać kilka tysięcy złotych więcej na tzw. inwerter, najważniejsze w instalacji urzšdzenie, oraz urzšdzenie umożliwiajšce zdalne sterowanie instalacjš.

Operatorzy tłumaczš zmiany koniecznoœciš ujednolicenia zasad po licznych modyfikacjach regulacji na poziomie kraju i UE. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego chcš wprowadzać istotne dla rynku modyfikacje po przeprowadzeniu jedynie teoretycznych konsultacji. Dokument techniczny powinien zyskać większš rangę, a tryb jego konsultowania trzeba byłoby zmienić.

Dobrze, że dystrybutorzy zatrzymali się w pół drogi i postanowili jeszcze raz wysłuchać rynku. Nowe konsultacje prawdopodobnie potrwajš dwa miesišce, więc nowe zasady gry zacznš obowišzywać póŸniej, niż miały, i być może w zmodyfikowanym kształcie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL