Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Koniec roku, poczštek marzeń

ROL
Warto, abyœmy przy okazji wyborów samorzšdowych pomyœleli, jak mogłyby wyglšdać nasze lokalne polityki architektoniczne. Bo o krajowej polityce architektonicznej mówimy już od wielu lat, a cišgle jej nie ma.
Koniec roku to też poczštek, bo to możliwoœć nowych marzeń. Ale to również wyobrażanie sobie przyszłoœci, jaka ona będzie, co może się zdarzyć, jak będzie wyglšdała rzeczywistoœć wokół nas. Czy lepiej, przyjemniej, ładniej. Więc marzenie ładu, ale też i polityka. Taka polityka architektoniczna w Finlandii została przyjęta przez rzšd już w 1998 roku. To była pierwsza polityka architektoniczna w Europie. Było wiele dyskusji i dokumentów, również w Radzie Europejskiej o wartoœci polityki architektonicznej. Zostało utworzone europejskie forum polityk architektonicznych grupujšce przedstawicieli œrodowisk architektonicznych Europy i raportujšce o dokonaniach oraz wartoœci polityki architektonicznej dla Europy. Bo architektura jest częœciš fundamentów kultury europejskiej, a ta współtworzy Europę. W materialnym wymiarze stanowi o poczuciu jej wspólnoty, jej ładzie. Tak jak zresztš w naszej ustawie ład przestrzenny, którym jest takie ukształtowanie naszego otoczenia, aby było harmonijne i uwzględniało w uporzšdkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania, społeczne i gospodarcze, œrodowiskowe i kompozycyjne, estetyczne. Czyli tak, jak to opisał 2 tysišce lat temu w ksišżce o architekturze Witruwiusz. Taka jest też racja polityki architektonicznej Finlandii, gdzie działalnoœć architektoniczna powinna być trwała, piękna i użyteczna, bo to ona buduje bogactwo narodowe. Warto, abyœmy i my w roku wyborów samorzšdowych pomyœleli, jak mogłyby wyglšdać nasze lokalne polityki architektoniczne i nasz majštek. Bo o krajowej polityce architektonicznej mówimy już od wielu lat, a jej cišgle nie ma. Może więc łatwiej będzie wypracować lokalne polityki architektoniczne. Takie jak chociażby rozpoczęte w wielu miastach czy nawet województwach, jak np. w kujawsko-pomorskim, działania na rzecz ładu przestrzennego czy Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza. Lub wydawnictwo Krajobrazu Warszawskiego, ta już ponad 20 lat temu rozpoczęta w Warszawie seria publikacji o wartoœci architektonicznej miasta. Ale ważne jest, aby od dyskusji entuzjastów przejœć do skutecznej polityki lokalnej. Takiej, która będzie przyjęta przez nas, bo przecież lokalna polityka architektoniczna powinna być nasza wspólna, a nie ich.
I powinniœmy też mieć możliwoœć na niš wpływu, tak jak w Finlandii, gdzie ponad rok trwała dyskusja nad kształtem polityki architektonicznej, zanim została przyjęta przez Radę Ministrów. Ale co w lokalnej polityce można zrobić poza rutynš sporzšdzania planów miejscowych i studiów uwarunkowań? Bo narodowa to już obszar działania nowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. A więc to konkursy, wystawy i nagrody architektoniczne, tak jak chociażby warszawska nagroda architektoniczna prezydenta miasta czy nagroda specjalna prezydenta Krakowa. Ale skuteczna polityka musi być osadzona w sferze naszej œwiadomej potrzeby. Tak jak w Finlandii, gdzie na 24 rekomendacje 10 dotyczyło kwestii edukacji. A więc lokalne programy edukacyjne w szkołach, również współpraca samorzšdów z wyższymi uczelniami dla wspólnie prowadzonych prac studenckich zagospodarowania miasta i publicznej nad nimi dyskusji. To również konkursy na najlepiej urzšdzonš przestrzeń publicznš, tak jak chociażby konkurs Zwišzku Miast Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich. W gminie moglibyœmy mieć konkurs na najlepiej utrzymanš przestrzeń publicznš, czyli takš wspólnie realizowanš, może w ramach budżetów obywatelskich. Warto by też było wiedzieć, co chcemy w naszej gminie mieć, co jest dla nas ważne. Może więc zorganizować cykliczne forum miejskie dla prezentowania i omawiania koncepcji architektonicznych ważnych miejsc w mieœcie, również tych koło naszego domu. Tak żebyœmy na czytelnych rysunkach, takich z lotu ptaka, mogli zobaczyć, jak możemy wokół nas się urzšdzić i aby każdy mógł wzišć udział w tej rozmowie i dyskusji o naszym otoczeniu. Zaproponować inwestorom nasz punkt widzenia. Jest wiele lokalnych spraw, które możemy razem zrobić. Zacznijmy od lokalnej polityki architektonicznej, będzie w końcu nowy rok.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL