Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Nie daj się okraść w święta

Fotorzepa/ Rafał Guz
Czas œwišteczny kusi złodzieja. Jak zabezpieczyć mieszkanie?

Radzi Marcin Jańczuk, ekspert sieciowej agencji Metrohouse:

Okres okołoœwišteczny to czas wzmożonej aktywnoœci złodziei. Warto pomyœleć, jak zabezpieczyć się przed wizytš nieproszonych „goœci". Każdego roku w Polsce odnotowuje się kilkadziesišt tysięcy kradzieży z włamaniem. W 2016 r. policja odnotowała ponad 77 tysięcy przypadków takich przestępstw, a w 34 proc. udało się wykryć ich sprawców. Choć statystyki sš optymistyczne - z roku na rok spada liczba takich zdarzeń, a ich wykrywalnoœć roœnie, to warto zadbać, by swoim zachowaniem i niewłaœciwym zabezpieczeniem domu nie kusić okazji.

Nie chwal się wyjazdem

Informację o wyjeŸdzie na œwięta pozostawmy najlepiej dla siebie i najbliższych osób. Nie chwalmy się też w mediach społecznoœciowych, że w tym okresie nie będzie nas w domu. Nie zamieszczajmy informacji, gdzie właœnie przebywamy, nie publikujmy zdjęć œwiadczšcych o tym, że z całš rodzinš przebywamy kilkaset kilometrów od miejsca naszego zamieszkania.

Zabezpiecz okna

Większoœć włamań odbywa się przez okno. Nie zapomnijmy zatem zamknšć wszystkich przed wyjazdem. Dobrym pomysłem jest zastosowanie atestowanych elementów antywyważeniowych, a także wzmocnionych szyb. Wiele dajš rolety.

Na rynku mamy duży wybór pancerzy, które posiadajš np. automatyczne rygle utrudniajšce podniesienie rolet, ale nawet zwykłe rolety bez skomplikowanych zabezpieczeń mogš odstraszyć, ponieważ wszelka manipulacja przy nich powoduje hałas. Z obserwacji agentów Metrohouse wynika, że klienci poszukujšcy domów coraz większš wagę przywišzujš do dodatkowych zabezpieczeń drzwi i okien.

Zainstaluj system ochrony

Najskuteczniejszš formš zabezpieczeń mieszkań sš bezprzewodowe systemy ochrony. Umożliwiajš one pełny nadzór nad urzšdzeniami systemu (stan baterii, sterowanie przez telefon, kalibracja czułoœci, itp.). Użytkownik ma różne możliwoœci, takie jak komunikaty głosowe upraszczajšce obsługę przez telefon, dwukierunkowš komunikację z użytkownikiem, funkcję automatycznej sekretarki, przyciski alarmowe, bardzo proste programowanie za pomocš klawiatur bezprzewodowych.

Włšczenie systemu przed wyjazdem daje nam pewnoœć, że w przypadku zdarzenia z udziałem osób trzecich będziemy mogli liczyć na interwencję patrolu z firmy ochroniarskiej.

Zmyl złodzieja

Wielokrotnie stosujemy prostsze rozwišzania. Od jakiegoœ czasu na półkach sklepowych można spotkać lampki choinkowe na baterie. Jest to dobry sposób na zmyłkę dla złodzieja. Jeœli potencjalny złodziej będzie obserwował nasz dom, zapalone lampki choinkowe naprawdę mogš go zmylić. Wybierajšc się na œwięta, możemy zostawić zapalonš choinkę. Jest to zarówno oszczędnoœć energii elektrycznej jak i bezpieczeństwo, gdyż nie ma zagrożenia wywołania zwarcia lub większej awarii.

Można też zastosować programator czasu, który umożliwi włšczanie np. œwiatła w konkretnym pomieszczeniu o okreœlonej porze dnia. Nowe budynki coraz częœciej sš wyposażane w systemy inteligentnego zarzšdzania. Za pomocš telefonu możemy kontrolować np. opuszczanie rolet, czy włšczanie i wyłšczanie œwiateł.

Poproœ o pomoc sšsiada

Dobry, zaufany sšsiad nie tylko podleje nam kwiaty podczas dłuższej nieobecnoœci, ale możemy poprosić go, by odegrał krótkš „scenę domowš". Wystarczy na kilka minut włšczyć telewizor, zapalić œwiatło, czy zabrać ulotki spod drzwi. To może odstraszyć potencjalnego złodzieja, który uzna, że ktoœ jednak przebywa w domu, że wrócili domownicy lub że po prostu dom jest stale dozorowany.

Ubezpiecz mieszkanie

Niezależnie od wszystkiego, warto zainwestować w ubezpieczenie mieszkania lub domu. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wysokoœci potencjalnie poniesionych strat. Warto też szczegółowo zapoznać się z samš definicjš kradzieży z włamaniem. Brak ewidentnych œladów manipulacji przy zamkach i wykorzystania siły fizycznej nie powinien stać na przeszkodzie wypłaty odszkodowania w przypadku takiego zdarzenia. Złodziej także dostosowuje swój warsztat do najnowszych technologii, coraz więcej włamań odbywa się więc bez znaczšcych œladów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL