Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Uzasadniony optymizm deweloperów

ROL
Mieszkania rozchodzš się jak ciepłe bułeczki. Trzeci kwartał tego roku przyniósł wzrost sprzedanych lokali o 27 proc. rok do roku i wyglšda na to, że w całym roku ich liczba sięgnie 72 tys. (w porównaniu z 62 tys. w 2016 r.).

Stwierdzenie, że „hossa na rynku mieszkaniowym w pełni", jest tym bardziej uzasadnione, że w kilkuprocentowym tempie rosnš też ceny mieszkań (w przeliczeniu na metr kwadratowy). Sami deweloperzy sš optymistyczni także wobec sprzedaży w przyszłym roku. I za tym ich optymizmem stojš twarde argumenty.

Po pierwsze sprzyjajš ogólne warunki makroekonomiczne – najlepsza od lat sytuacja na rynku pracy oraz rosnšce realne i rozporzšdzalne dochody. Według szacunków Narodowego Banku Polskiego ponad dwie trzecie mieszkań kupowanych jest za gotówkę, a tej Polacy majš coraz więcej – w bankowych depozytach zgromadzonych jest już ponad 730 mld zł, z czego 303 mld zł w lokatach.

Od poczštku roku wypłacono z nich 17 mld zł, które z pewnoœciš częœciowo trafiły na zakupy mieszkań. I pewnie pienišdze z lokat będš jeszcze na zakupy lokali płynšć. Według szacunków blisko jedna trzecia mieszkań kupowana jest w celach inwestycyjnych, bo od dwóch lat utrzymuje się mizerne oprocentowanie lokat. Niskie stopy procentowe będš jeszcze przez co najmniej rok, a być może nawet dwa lata, a banki z własnej woli podwyżek oprocentowania nie przeprowadzš.

Niskie stopy to też katalizator dla sprzedaży mieszkań, bo zwiększajš zdolnoœć kredytowš. Wcišż sporo lokali kupowanych jest przy udziale długu, ten rok może przynieœć 45 mld zł sprzedanych kredytów hipotecznych, najwięcej od szeœciu lat (w 2016 r. było to 39,5 mld zł). Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL