Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

60 tysięcy więcej za mieszkania w Gdańsku i Gdyni

Freedom Nieruchomoœci
W cišgu czterech lat najbardziej zdrożały mieszkania na pomorskim rynku wtórnym.

Tak wynika z analiz Expandera. Aż o 65 tys. zł, czyli o 26 proc. zdrożały mieszkania w Gdyni, a o niemal 60 tys. zł, czyli o 22 proc. - w Gdańsku. - Jeœli chodzi o nowe mieszkania, to największy wzrost zanotował Wrocław – o 45,2 tys. zł, czyli o 15 proc. w porównaniu do roku 2013 - podajš analitycy Expandera. - Rok 2013 r. był przełomowy na rynku nieruchomoœci. Spadajšce wczeœniej ceny mieszkań zaczęły rosnšć.

Analitycy sprawdzili, jak zmieniły się stawki za lokale od tego czasu, korzystajšc z cen transakcyjnych publikowanych przez NBP. - Okazało się, że w tym okresie w większoœci analizowanych miast ceny wzrosły. Co ciekawe, największš podwyżkę odnotowały używane mieszkania w Gdyni i Gdańsku.Jest to o tyle niezwykłe, że w sytuacji, gdy deweloperzy chwalš się rekordowš sprzedażš, bardziej powinny wzrosnšć ceny nowych mieszkań.Na podstawie tych dwóch pomorskich miast nie należy jednak wycišgać zbyt daleko idšcych wniosków dotyczšcych całego rynku. W rzeczywistoœci,niemal tyle samo było oœrodków, w których bardziej wzrosły ceny nowych mieszkań, co takich, w których bardziej zyskiwały na wartoœci te używane.

- Ekstremalne przypadki, czyli ponad 20-proc. wzrosty, nie powinny nam również przyćmić pełnego obrazu rynku nieruchomoœci. W większoœci analizowanych miast wzrosty nie były bardzo wysokie. Œrednio było to ok. 7 proc., ale w skali czterech lat. Do uzyskania takiego wyniku wystarczy roczny wzrost na poziomie 1,7 proc.  To już nie wyglšda zbyt imponujšco - podkreœlajš analitycy Expandera. - Ceny mieszkań w ostatnich latach rosnš z kilku powodów. Po pierwsze, nieruchomoœci uznawane sš za dobrš inwestycję. Zyski jakie można uzyskać z najmu sš zdecydowanie wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych. Osoby zamożne chętnie lokujš więc w ten sposób swoje oszczędnoœci. Niskie stopy procentowe sprawiš również, że doœć tanie sš kredyty hipoteczne. Jednoczeœnie mamy bardzo niskie bezrobocie i dobrš sytuację gospodarczš. To sprawia, że Polacy chętnie kupujš mieszkania na kredyt. Wg. BIK, od stycznia do lipca wartoœć wniosków kredytowych wzrosła aż o 16 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. Kumulacja zakupów gotówkowych i wspomaganych kredytem sprawia, że ceny rosnš. Na szczęœcie ten zwiększony popyt jest w dużej mierze zaspokajany przez dużš aktywnoœć deweloperów. Dlatego ceny nie rosnš w tak dużym tempie jak do 2008 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL