Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Rynek wtórny: ceny mieszkań używanych

Freedom Nieruchomoœci
Œrednia cena mkw. lokalu w Warszawie to ponad 8,4 tys. zł, we Wrocławiu - prawie 6 tys. zł.

- Mimo obserwowanego ograniczania akcji kredytowej przez banki w drugim kwartale tego roku œrednie ceny ofertowe mieszkań wystawionych do sprzedaży na rynku wtórnym zanotowały wzrosty - mówi Marcin Drogomirecki, analityk portalu Morizon.pl. - W porównaniu z pierwszym kwartałem ponad 1-procentowe wzrosty widać w 13 z 18 analizowanych miast. W porównaniu analogicznym okresem ubiegłego roku minimalnie taniej jest tylko w Krakowie. W 17 miastach ceny poszły w górę.

Programy i rekordy

- Na rynku mieszkaniowym wcišż wiele się dzieje. Tylko w tym roku do 15 proc. zdšżyła wzrosnšć minimalna kwota wymaganego wkładu własnego, BGK przestał przyjmować wnioski o dofinansowanie z przyszłorocznych œrodków w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych", rzšd ogłosił plany wprowadzenia nowego programu "Mieszkanie plus", a deweloperzy bijš kolejne rekordy inwestycyjne - wylicza Marcin Drogomirecki. - Nie bez znaczenia dla rynku mieszkaniowego pozostaje uruchomienie wypłat œrodków z programu "500 plus", które stanowiš istotny zastrzyk finansowy dla wielu posiadaczy kredytów oraz osób ubiegajšcych się o nie. Tymczasem popyt na mieszkania wcišż jest stabilny i ustępuje podaży, zwłaszcza jeœli weŸmiemy pod uwagę stale rosnšcš ofertę z rynku pierwotnego. W œwietle przytoczonych faktów niewielkie, ale jednak wzrosty cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym mogš dziwić - dodaje. Patrz: Ile za mieszkanie na rynku wtórnym

Rabaty po negocjacjach

- Sytuacja wyglšda jednak nieco inaczej, gdy przyjrzymy się jej bliżej. Po pierwsze cena ofertowa w ogromnej większoœci przypadków jest obniżana. Najpierw, by skłonić klientów do zainteresowania wystawionš do sprzedaży nieruchomoœciš, a następnie w formie rabatu majšcego ostatecznie przekonać klienta do zawarcia transakcji - opowiada Marcin Drogomirecki. - Po drugie na wzrost œrednich cen wpływ ma stale rosnšcy udział w podaży mieszkań relatywnie nowych, kupionych i wykończonych w ostatnich latach, często z garażem lub miejscem postojowym. Po trzecie - rynek mieszkaniowy w Polsce w coraz większym stopniu staje się miejscem lokowania kapitału. Inwestorów przycišga stabilnoœć cen i zysków z najmu. Zakup nieruchomoœci jawi się jako bezpieczna alternatywa dla ryzykownych inwestycji na giełdzie papierów wartoœciowych.

Drogi Sopot

Z najnowszej analizy serwisu Morizon.pl wynika, że wcišgu kwartału ceny ofertowe mieszkań wzrosły œrednio o 2,6 proc. (z wyłšczeniem Warszawy i Kielc). - Najbardziej stawki wzrosły w Poznaniu, Opolu i Bydgoszczy. Jeszcze większy wzrost œredniej zanotował Sopot, ale z uwagi na to, że jest to stosunkowo mały i bardzo ekskluzywny rynek, na którym nawet kilka czy kilkanaœcie droższych lub tańszych ofert może znaczšco wpłynšć na œredniš, trudno zestawiać go z trendami panujšcymi w innych miastach - mówi Marcin Drogomirecki.

Dodaje, że wzrosty cen mieszkań używanych wyraŸnie można dostrzec porównujšc dzisiejsze stawki z obowišzujšcymi przed rokiem. Aż w 15 z 18 analizowanych przez Morizon.pl miast były one wyższe, w oœmiu o ponad 100 zł za mkw. - Na uwagę zasługujš kosmetyczne zmiany cen w dwóch największych polskich miastach. W Krakowie w cišgu ostatniego roku œrednia cena ofertowa mkw. używanego lokalu spadła o 35 zł (0,5 proc.), a w Warszawie w tym czasie równie nieznacznie wzrosła – o 49 zł (0,6 proc.) - podaje Marcin Drogomirecki.

Z analiz portalu Morizon.pl wynika, że największym zainteresowaniem klientów wcišż cieszš się mieszkania dwupokojowe. - W drugim kwartale w sprawie M3 skontaktowało się z oferentami prawie 38 proc. poszukujšcych. Drugš najliczniejszš grupš wœród klientów na rynku sprzedaży sš poszukujšcy mieszkań trzypokojowych. O lokale z tego segmentu zwróciło się do oferentów prawie 30 proc. poszukujšcych - podaje analityk Mozrizona. - Niemal co pišty poszukujšcy mieszkania zainteresowany był kawalerkš, a co dziewišty mieszkaniem czteropokojowym - dodaje.

Ofertami sprzedaży mieszkań z co najmniej pięcioma pokojami interesowało się w drugim kwartale niespełna 3 proc. klientów.

Na wynajem

- Na rynku najmu największym zainteresowaniem cieszš się lokale dwupokojowe, a poszukujšcy ich odpowiadajš aż za 44 proc. całego popytu. Drugš co do wielkoœci grupš wœród potencjalnych najemców byli w drugim kwartale klienci szukajšcy kawalerek - mówi Marcin Drogomirecdki. - Z pytaniami o takie lokale zwróciło się ponad 27 proc. poszukujšcych. Sporo, bo prawie 22 proc. klientów, było zainteresowanych wynajmem mieszkań trzypokojowych. Zdecydowanie najmniej chętnych było na mieszkania jeszcze większe. Zainteresowanie najmem M5 wykazało tylko 5,5 proc. potencjalnych najemców, a największymi lokalami - z co najmniej pięcioma pokojami - zaledwie 1,5 proc.

Analiza została przeprowadzona na podstawie 12200 pytań o oferty sprzedaży mieszkań i 14350 pytań o oferty najmu mieszkań wysłanych przez użytkowników serwisu Morizon.pl w drugim kwartale 2016 r.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL