Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

4,5 tys. zł za metr mieszkania w Warszawie

Fotorzepa/ Rafał Guz
Za takš kwotę uda się kupić w stolicy lokal wymagajšcy remontu.

Œredni czas sprzedaży mieszkań z drugiej ręki utrzymuje się w Warszawie na względnie stałym poziomie - podaje Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse Franchise. - Możliwoœci negocjowania cen sš większe niż w poprzednich miesišcach.

Najtańsze i najdroższe

Z analiz Metrohouse wynika, że w czerwcu œrednia cena mkw. lokali z drugiej ręki wzrosła w Warszawie do ponad 7,7 tys. zł. - Takie wartoœci nie utrzymały się jednak w kolejnym miesišcu. Dziœ za mkw. mieszkania w Warszawie płacimy przeciętnie ponad 7,4 tys. z. To niemal dokładnie tyle, ile przed rokiem - podaje Jańczuk. - Œrednia dotyczy mieszkań z drugiej ręki, bez lokali z rynku deweloperskiego, gdzie, jak podaje portal RynekPierwotny.pl, za mkw. płacimy nieco więcej, bo 7,6 tys. zł - przypomina.

Ekspert Metrohouse tłumaczy, że duży wpływ na kształtowanie się cen majš preferencje zakupowe nabywców mieszkań. - Wzrost zainteresowania niewielkimi mieszkaniami, często przeznaczanymi na wynajem, kawalerkami, kompaktowymi mieszkaniami dwupokojowymi przekłada się na wyższš cenę mkw. - wyjaœnia Marcin Jańczuk. - Podobnie jest z mieszkaniami o podwyższonym standardzie i apartamentami. Takie oferty w koszyku transakcji stanowš zaledwie kilka procent. Każdy większy udział takich zakupów ma wpływ na wzrost cen - mówi.

Najtańsze metry kosztowały w Warszawie 4,5 tys. zł. Ale, jak tłumaczš poœrednicy Metrohouse, w Warszawie w tej cenie nie da się kupić mieszkania, do którego można się wprowadzić bez nakładów na remont. - Wyjštkiem mogš być większe lokale położone w dzielnicach na obrzeżach miasta - zauważa Marcin Jańczuk. - W takich miejscach metr mieszkania można kupić za 5 tys. zł. Najwyższe ceny mkw. w ostatnich miesišcach wynosiły 14 tys. zł. Daleko nam jeszcze do cen powyżej 20 tys. zł za mkw., które pojawiały się niejednokrotnie w zestawieniach transakcji.

Czas sprzedaży

- Maj i czerwiec nie przyniosły zmian, jeœli chodzi o œredni czas sprzedaży mieszkania w Warszawie. Nadal jest to mniej więcej 3,5 miesišca - podaje Marcin Jańczuk. - Porównujšc to do sytuacji sprzed roku, rezultat jest lepszy niemal o miesišc. Jak zwykle kluczowš rolę w procesie sprzedaży ma cena ofertowa. Jeœli sprzedajšcy jš zawyżajš, sondujš rynek, cyklicznie obniżajšc stawkę w oczekiwaniu na reakcję rynku, to czas oczekiwania na transakcję znacznie się wydłuża - przestrzega ekspert. - Statystyki pokazujš, że dziœ sprzedajšcy sš bardziej skłonni do negocjacji. Jeżeli za punkt bazowy przyjmiemy ostatniš aktualnš cenę ofertowš, to zdecydowany klient może utargować œrednio 2 proc. Pamiętajmy jednak, że podczas procesu sprzedaży cena była zmieniana nieraz kilkakrotnie, więc kwota, którš otrzymuje sprzedajšcy, bywa z reguły daleka od tej, która pojawia się na poczštku - zwraca uwagę.

Z analiz Metrohouse wynika, że niekwestionowanym liderem popularnoœci jest Wola. To w tej dzielnicy w maju i czerwcu kupiono najwięcej mieszkań. - Wola przycišga bliskoœciš centralnych rejonów miasta. Często się zdarza, że kupujšcy sš przekonani, że będš mieszkać w centrum, podczas gdy administracyjnie budynki należš już do dzielnicy Wola - opowiada Marcin Jańczuk. - Klienci ceniš też różnorodnoœć oferty rynkowej, a co za tym idzie, szeroki przekrój cen. Nie bez przyczyny Wola to także teren ekspansji inwestycji deweloperskich. Drugie miejsce zajmuje Białołęka, która kusi coraz lepiej rozwiniętš infrastrukturš oraz przede wszystkim cenami, które sš œrednio niższe o ok. 15 proc. od œredniej warszawskiej. Kolejne rejony, które budzš duże zainteresowanie, to Mokotów i Praga-Południe. Obie dzielnice tradycyjne znajdujš się w czołówce najchętniej wybieranych lokalizacji.

Metodologia
Analizie poddano ceny mieszkań z rynku wtórnego na podstawie transakcji przeprowadzonych przez brokerów Metrohouse S.A. w Warszawie. Wartoœć negocjacji to wyrażona procentowo różnica pomiędzy ostatniš cenš ofertowš a cenš transakcyjnš uzgodnionš pomiędzy stronami umowy sprzedaży. Œredniš wartoœć negocjacji wyraża œrednia z wykluczeniem 10 proc. skrajnych danych zbioru. Czas sprzedaży został przedstawiony jako liczba dni ekspozycji oferty na rynku przez poœrednika od momentu zarejestrowania oferty w systemie, aż do dnia zawarcia transakcji. Œredni czas sprzedaży wyraża œrednia z wykluczeniem 10 proc. skrajnych danych zbioru. Ekspozycja oferty na rynku może być dłuższa z uwagi na możliwoœć bezpoœredniego oferowania nieruchomoœci przez właœciciela przed podpisaniem umowy poœrednictwa z agencjš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL