Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Teneryfa przycišga jako miejsce do mieszkania i inwestycji

Marcin Misztal, wiceprezes i2 Development
materiały prasowe
Na Teneryfie kupuje cała Unia Europejska oraz Rosjanie - mówi Marcin Misztal, wiceprezes i2 Development.

Rzeczpospolita: Niedawno zdecydowaliœcie się na mieszkaniowy projekt deweloperski na Teneryfie. Skšd ten pomysł?

Marcin Misztal, wiceprezes i2 Development: Znamy ten rynek bardzo dobrze z racji wczeœniejszych prywatnych zainteresowań i od dłuższego czasu rozważaliœmy rozwój działalnoœci na Teneryfie. Wiemy, jak ten rynek działa, znamy firmy tam pracujšce. Akurat trafiła się bardzo dobra okazja zakupu gruntu za równowartoœć 3 mln zł – po transakcji ceny sšsiednich parceli poszybowały o 50 proc. w górę. Projekt jest może chwytliwy medialnie, ale „waży" niewiele w naszym portfelu. To szeœć domów o powierzchni po około 200 mkw. Traktujemy ten projekt jako w zasadzie sprzedany, zainteresowanie domami jest bardzo duże.

Czy zakupem domów na wyspie zainteresowani sš Polacy?

Przede wszystkim, ale na Teneryfie kupuje cała Unia Europejska oraz Rosjanie. Na wyspie praktycznie cały rok jest słoneczna pogoda, to najcieplejsze miejsce w Europie. Costa Adeje, gdzie zlokalizowana jest nasza działka, to najlepszy kurort na wyspie. Tak naprawdę nie ma dużo nowych inwestycji z segmentu premium, dlatego wszelkie nowe inwestycje rozchodzš się na pniu.

Ludzie zainteresowani sš zakupem nieruchomoœci dla własnych celów – żeby tam mieszkać czy spędzać wakacje, ale także na wynajem. Na miejscu działajš wyspecjalizowani operatorzy, którzy sš w stanie zagwarantować zwrot rzędu nawet 7–8 proc. rocznie z wynajmu.

Na jakim etapie jest inwestycja?

Trwajš prace projektowe i administracyjne. Za koncepcję odpowiada nasze biuro architektoniczne, a detalami technicznymi zajmuje się firma partnerska na miejscu. Spodziewamy się, że na przełomie tego i przyszłego roku wystartujemy z pracami budowlanymi.

Jakie marże można uzyskać na Teneryfie?

Marże nie będš odbiegać od tego, co uzyskujemy w Polsce – nasza œrednia marża wynosi tu 40 proc. na poziomie brutto ze sprzedaży.

Czy planujecie inne zagraniczne projekty?

Przyglšdamy się kolejnym działkom na Teneryfie i nie jest to wykluczone. Zwłaszcza że w Polsce rynek gruntów jest trochę przegrzany i coraz trudniej kupić coœ atrakcyjnego za rozsšdne pienišdze.

Zobaczymy, jak przebiegnie realizacja pierwszego projektu na wyspie, wtedy zastanowimy się nad ewentualnš ekspansjš.

Jakie sš różnice między realizacjš projektu na Teneryfie a w Polsce?

Koszt uzyskania pozwolenia na budowę jest tam wyższy, ale uzyskanie pozwolenia gwarantuje szereg korzyœci, np. dostarczenie infrastruktury – w Polsce najczęœciej te koszty ponosi inwestor. Trochę inaczej wyglšda też procedura projektowa, konieczne sš konsultacje z lokalnš izbš architektów. Poza tym większoœć kwestii jest bardzo podobna.

Czy będziecie kupować grunty w Polsce? Możliwe jest wyjœcie poza Wrocław?

Jak wspomniałem, rynek gruntów jest trochę przegrzany, a ceny niektórych działek potrafiš być nieracjonalnie wysokie. We Wrocławiu cały czas potrafimy znaleŸć ciekawe lokalizacje za rozsšdne kwoty. Prowadzimy zaawansowane rozmowy o zakupie kilku działek.

Analizujemy rynki w całej Polsce, ale nie jest przesšdzone, czy pojawimy się w innym mieœcie. We Wrocławiu naszš przewagš jest wieloletnie doœwiadczenie i co za tym idzie – dogłębna znajomoœć rynku.

Generalnie chcemy i musimy uzupełnić bank ziemi, ponieważ w przyszłym roku zakończymy znacznš częœć obecnie realizowanych projektów. Pojawi się dużo gotówki – częœć wypłacimy akcjonariuszom w formie dywidendy, ale częœć chcielibyœmy reinwestować, by spółka nadal szybko rosła.

W I połowie 2017 r. sprzedaliœcie 253 mieszkania, o 9 proc. więcej niż rok wczeœniej. Jakie sš zapatrywania na cały rok?

Mieszkania sprzedajš się bardzo dobrze, na pewno uzyskamy lepszy wynik niż w ubiegłym roku, kiedy znaleŸliœmy nabywców na 508 lokali.

Aktualnie mamy w sprzedaży 16 projektów mieszkaniowych, w ofercie jest 506 mieszkań.

Co ciekawe, obserwujemy zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych zakupem mieszkań – zagranicznych funduszy czy grup osób prywatnych. Naszymi inwestycjami sš także zainteresowane sieci hotelowe.

Koncentrujecie się na projektach mieszkaniowych, ale budujecie także biurowce we Wrocławiu. Jak postępujš inwestycje?

Realizujemy budowę 14-piętrowego biurowca Wielka 27 przy Sky Tower – będzie to najwyższy budynek biurowy we Wrocławiu z ponad 8,8 tys. mkw. powierzchni najmu.

W cišgu kilku tygodni zakończymy prace przy The Place – niewielkim budynku usługowo-biurowym realizowanym w ramach naszego flagowego projektu – Bulwaru Staromiejskiego.

Rozpoczęliœmy również prace przygotowawcze dotyczšce budowy obiektu usługowo-biurowego przy ul. Księcia Witolda, w pobliżu wrocławskiego rynku. —rozmawiał Adam Roguski

CV

Marcin Misztal na rynku nieruchomoœci działa od 2010 r. W latach 2004–2011 zwišzany był z rynkiem nowych technologii i multimediów: założył, rozwinšł i sprzedał notowanš na NewConnect grupę Tro Media (obecnie notowana na GPW Indata). Studiował na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL